เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้พาคณะเข้าเยี่ยมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้ดูงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1. งานอาคาร ที่สถานีตลิ่งชัน,สถานีบางรำบุ,สถานีบางซ่อน 2.งานทางยกระดับที่สถานีบางซ่อน 3.งานทางระดับดิน 4.งานสะพาน ที่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

Share