สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของประเทศไทยได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร Intensive Course Railway Electrification ขึ้นที่โรงแรม แกร์ดน เมอร์เคียวฟอร์จูน ในวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2555 ซึ่งวิชา Railway Electrification นี้ทางโครงการฯ ได้เชิญ Mr.Tetsuo UZUKA จาก Railway Technical Research Institute (RTRI) มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องแล้ว หลักสูตรนี้ยังมีการจัดให้ไปดูงานที่ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL)

Share