ในวัน จันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2558

ให้ผู้ที่สนใจดูงานบริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด ในส่วนแผนดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Insulated Rail Joint (IRJ)

พร้อมทั้งได้มีประเด็นในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในประเทศให้มีการผลิตชิ้นส่วนทางด้านระบบรางมากขึ้น

โดยภายในเดือนนี้ได้มีผู้ผ่านการอบรม วศร. ด้านอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถ ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด

ในการบรรยายแนะนำโรงงานและมอบองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เยี่ยมชม

 

Share