ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ให้ผู้ที่สนใจดูงานศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก ของบริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด

โดยได้มีการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการทดสอบของโรงงานพร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้บริหารของบริษัท

โดยภายในเดือนนี้ได้มีผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมและนักวิจัยในเครือข่ายระบบราง ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด

ในการบรรยายแนะนำโรงงานและมอบองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เยี่ยมชม

 

Share