6 ม.ค. 58 นายนคร จันทศร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สวทช. โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ วศร.1 ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
นายพรสุธิ ทองสาด หัวหน้าส านักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ได้รับเชิญไปออกรายการคมชัดลึก ทางช่อง เนชั่นทีวี ประเด็น “อุบัติเหตุถนนตัดทางรถไฟ”

Share