ในวัน พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ให้ผู้ที่สนใจดูงานโรงงาน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการเยี่ยมชมในงานต่างๆดังนี้

1. ไลน์การผลิต

2. การวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์

3. การบรรยายกลุ่มเป้าหมายหมายของบริษัท

พร้อมแสดงถึงความพร้อมในการผลิตสายไฟสำหรับรถไฟฟ้าที่จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านระบบรางในอนาคต

โดยภายในเดือนนี้ได้มีผู้ผ่านการอบรม วศร. ด้านอุตสาหกรรมและนักวิจัยจาก สวทช. ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ในการบรรยายแนะนำโรงงานและมอบองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เยี่ยมชม

 

Share