30 มิ.ย. 58 งานสัมมนาและนิทรรศการงาน Siemens Mobility Day ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน
จัดโดย บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด ประเทศไทย เพื่อย้ำถึงความพร้อมในการสนับสนุนแผนการ พัฒนาและขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล

 

 

Share