ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 ได้เข้าเยี่ยมชมในกระบวนการในส่วนสายพานลำเลียงกระเป๋าของ
Airport Rail Link ณ สถานีมักกะสัน

 

Share