ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอวิหารแดง

Share