จำนวนผู้โดยสารบนเครือข่ายรถไฟภายในเมือง Dubai เพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% ในช่วงครึ่งปีแรงของปี ในสายสีแดงและสีเขียวของ Dubai โดยจำนวนผู้โดยสารนั้นเพิ่มขึ้นโดยรวมจาก 262.6 ล้านคน ในปี 2014 เป็น 271.3 ล้านคนในปีนี้ (2015) ซึ่ง Dubai ได้ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับระบบขนส่งสาธารณะว่าภายในปี 2030  30% ของการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นภายในเมือง ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2006 เป็น 14% ในปี 2014 แล้ว

ที่มา : GlobalRailNews

Share