ในวัน พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม ในการดูงานวางรางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

โดยภายในเดือนนี้ได้มีผู้สนใจอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น ผู้ผ่านการอบรม วศร. และ Intensive course

และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการดูงานนั้นก็ได้รับความร่วมมือกับบริษัท  ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC.

เป็นอย่างดี ในการบรรยายให้ความรู้และการพาชมส่วนงานวางรางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่

Share