นิยามศัพท์

Abrasion การเสียดสี การครูดถู การขัดกร่อน
Abrasive สารเชิงทราย สารขัดถู
Absolute Block ตอนสมบูรณ์
Absolute Block Rule and Regulation กฎระเบียบตอนสมบูรณ์
Abutment ตอม่อริมฝั่ง
AC Track วงจรไฟตอนชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
Acceleration Resistance ความต้านทานการเร่งความเร็ว
Acceptance สัญญาณอนุญาติให้รถไฟสามารถเข้ามาในตอนได้
Accident อุบัติเหตุ, อุบัติการณ์
Accident Rate อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
Accidental Protection of Level Crossing เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ ณ ถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ
Accidental Protection of Level Crossing เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ ณ ถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ
Acoustic Alarms สัญญาณเตือนด้วยเสียง
Acting Ganger แทนหัวหน้าคนงาน

 

Back Blinder แผงบังคับโคมไฟด้านหลังสัญญาณหางปลา
Back Hoe รถแบคโฮ ( รถตัก )
Back Light กระจกด้านหลังตะเกียง (สัญญาณหางปลา)
Back Pressure ความดันโต้
Back Spectacle กรอบกระจกด้านหลัง (สัญญาณหางปลา)
Backbone of Transportation แกนหลักของการขนส่ง, การขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุด
Backfill, Bankfill กลบแต่ง ดินที่กลับคืนลงไป
Backlash ระยะช่องว่างหรือระยะที่ขยับตัวได้ระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้น
Bad Tracks ทางชำรุด
Baggage Cement ปูนซีเมนต์ถุง
Baggage Storage Charge ค่ารับฝากสัมภาระ
Balance Lever with Weight ลูกตุ้มถ่วงโคนเสาสัญญาณหางปลา
Balancing Speed ความเร็วสมดุลย์ ความร็วคงที่แรงขับเคลื่อนมีค่าเท่ากับคามต้านทานขวนรถในขณะที่กำลังวิ่ง
Bald Hydraulic Hammers รถขุดดินตีนตะขาบ
Ball Bearing ตลับลูกปืน
Ball Trolley รถถ่อล้อลูกปืน
Ballast หินโรยทาง
Ballast Cleaner รถล้างหิน
Ballast Cleaning, Cleaner ล้างหินด้วยรถ
Ballast Cleaning, Partially ล้างหินบางส่วน
Ballast Cleaning, Partially in Tunnel ล้างหินบางส่วนในอุโมงค์
Ballast Cleaning, Sleeper End ล้างหินหัวหมอน
Ballast Cleaning, Totally ล้างหินทุกส่วน
Ballast Hopper Car รถบรรทุกลงหิน
Ballast Pocket หลุมหิน
Ballast Regulating เข้าและเฉลี่ยหิน
Ballast Regulator รถเกลี่ยหิน
Ballast Resistance ค่าความต้านทานหินโรยทาง
Ballast Stopper แผงกันหิน
Ballast Tamping อัดหินด้วยรถ
Ballast Train ขบวนรถหิน ขบวนรถบรรทุกหิน
Ballast Trap at Dead End Track ทำคอกกันหินปลายทางตัน
Ballasted Track ทางใช้หินโรยทาง
Ballasting ลงหินฝุ่น
Ballasting & Regulating, BHW ลงและเข้าหินโรยทางโดย บทข.
Ballasting & Regulating, LS ลงและเข้าหินโรยทางโดย ขต.
Ballasting Shoulder Consolidation ตบหินหัวหมอน
Ballasting, LS ลงหินโรยทางโดย ขต.
Ballastless Track ทางไม่มีหินโรยทาง
Banwidth ขีดความสามารถนการสื่อสารข้อมูลข่าวสรของเครือข่ายเคเบิ้ลไฟเบอร์ออฟติกหรือสายลวดทองแดง
Bar Anchor Fill ชะแลงใส่สมอกันรางเดิน
Bar-code การทำรหัสเป็นเส้นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างต่างกัน
Barge เรือบาร์จ -เรือท้องแบนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทั่วไป แต่กินน้ำน้อยกว่า ทำให้เกิดความคล่องตัวสามารถเข้าไปรับส่งสินค้าในลำน้ำที่อยู่ลึกลงไปในแผ่นดิน
Barrier เครื่องกั้น
BART, Bay Area Rail Transit การเดินทางระบบรางบริเวณอ่าว(ซานฟรานซิสโก)
Base Case กรณีพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน
Base Plate จานรองราง
Basic Formation รูปขบวนมาตรฐาน, ขบวนรถมาตรฐาน
BASIC, Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code หลักเกณฑ์การทำงาน
Batter Rail รางแบน
Battery Charger เครื่องประจุกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่
Beam Launcher โครงสร้างติดตั้งคาน
Bearing จานรองสะพาน, แบริ่ง, รองเพลา
Bearing Spring แหนบรับน้ำหนัก
Bearing Spring Bracket สำนักรับหัวแหวน
Bearing Wedge or Liner เหล็กกดหลังกาบเพลา
Beater เครื่องมืออัดหินด้วยแรงคน ฆ้อนตอกตะปูราง- เช็คกับวิศวกรโยธา
Berm เบอร์ม ชานดินราบ
Berth Track Circuit วงจรตอนหน้าเสาสัญญาณที่มีท่าห้าม
Better Millwork การไสรางให้ได้รูปดีขึ้น
Bevel Gear ฟันเฟืองทรงกรวย
Bi – Direction การเดินรถสองทิศทาง
Bill of Lading (B/L) ใบตราส่งสินค้า
Bill of Quantity, BOQ บัญชีรายการปริมาณ
Bin ถังขยะ
Blading ใบตราส่งสินค้า
Blind Drain Construction ทำ BLIND DRAIN
Blink กระพริบ ส่องแสงเป็นระยะ
Block Clear ทางสะดวก
Block Indicator เครื่องหมายแสดงสถานะระบบเครื่องทางสะดวก
Block Indicator หลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องทางสะดวก
Block Initial ต้นตอน
Block Request ขอทางสะดวก
Block Section ตอน
Block Station สถานีทางสะดวก
Block Station Master นายสถานีทางสะดวก
Block Station which has Full Interlocking Signals สถานีทางสะดวกที่มีประแจกลหมู่
Block Station which has installed the Semi-Interlocking Signal สถานีทางสะดวกที่มีประแจกลเดี่ยว
Block System ระบบเครื่องทางสะดวก
Block Telephone โทรศัพท์ทางสะดวก
Block Termination ปลายตอน
Block Train ขบวนรถสินค้าที่ตัด/รับตามจุดที่กำหนด
Blocking การงดใช้
Blocking Pieces ก้ามปู (ประแจกลสายลวด)
Blocking Pieces เหล็กก้ามปูเครื่องถ่วงสายของระบบประแจกลหมู่สายลวด
Blow By การรั่วของก๊าซในกระบอกสูบ
Bo-Bo การจัดวางล้อรถจักร 2 เพลาต่อหนึ่งแคร่
Board สำนัก สภากรรมการ แผ่น แผง
Boarding and Alighting ขึ้นและลงรถ
Bogie แคร่
Bogie Accident Van รถโบกี้บรรทุกช่วยอันตราย
Bogie Air-Condition Inspection Car รถฮาลาด
Bogie Bitumen Wagon รถโบกี้บรรทุกบิทูเมน
Bogie Bolster เพลาแคร่
Bogie Brake Van รถโบกี้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
Bogie Buffet Third Class Carriage รถโบกี้ชั้นที่สามขายอาหาร
Bogie Carriage Truck รถโบกี้บรรทุกล้อเลื่อน
Bogie Cement Hopper Wagon (Pressure Discharge) รถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่างระบบลมอัด
Bogie Cement Hopper Wagon (Self Discharge) รถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่างระบบธรรมดา
Bogie Container Flat Wagon (BCF) รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า
Bogie Covered Goods Wagon รถโบกี้ตู้ใหญ่
Bogie Covered Goods Wagon with Sliding Walls รถโบกี้บรรทุกเปิดเลื่อนด้านข้าง
Bogie Flat Wagon รถโบกี้ข้างโถง
Bogie Frame โครงแคร่
Bogie Full Van รถโบกี้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
Bogie Heavy Flat Wagon รถโบกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุกยานขนาดหนัก
Bogie High-Sided Wagon รถโบกี้ข้างสูง
Bogie Hopper Wagon รถโบกี้เทข้าง
Bogie Low-Sided Wagon รถโบกี้ข้างต่ำ
Bogie LPG. Tank Wagon รถโบกี้บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Bogie Maintenance-of-way Carriage รถโบกี้บำรุงทาง
Bogie Oil-Tank Wagon รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น
Bogie Pay Car รถโบกี้จ่ายเงิน
Bogie Postal Van รถโบกี้ไปรษณีย์
Bogie Power Diesel Railcar Non Driving Cab รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ
Bogie Power Diesel Railcar with Driving Cab รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ
Bogie Power Van รถโบกี้จ่ายไฟฟ้า
Bogie Radio Communication Van รถโบกี้วิทยุสื่อสาร
Bogie Reserved Saloon รถโบกี้จัดเฉพาะ
Bogie Restaurant Car รถโบกี้ขายอาหาร, รถเสบียง
Bogie Second & Third Class Carriage รถโบกี้ชั้นที่ 2-3 ติดกัน
Bogie Second Class Carriage รถโบกี้ชั้นที่ 2
Bogie Second Class Day & Night Coach รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
Bogie Special Van รถโบกี้จัดพิเศษ
Bogie Third Class & Van รถโบกี้ชั้นสามและสัมภาระ
Bogie Third Class & Van รถโบกี้ชั้น 3 และบรรทุกสัมภาระ
Bogie Third Class Carriage รถโบกี้ชั้นที่ 3
Bogie Trailler Diesel Railcar Non Driving Cab รถพ่วงดีเซลรางไม่มีห้องขับ
Bogie Trailler Diesel Railcar with Driving Cab รถพ่วงดีเซลรางมีห้องขับ
Bogie Van and Second รถโบกี้ชั้นโทและสัมภาระ
Bogie Water-Tank Wagon รถโบกี้บรรทุกน้ำ
Bogie Well Wagon รถโบกี้พื้นต่ำ
Boiling Point จุดเดือด
Bolster เบาะแคร่
Bolster Hanger เหล็กแขวนเบาะแคร่ชั้นล่าง
Bolster Spring แหนบขดเบาะแคร่
Bolsterless ไม่มีแคร่ ไม่ใช้แคร่
Bonded Goods สินค้าทัณฑ์บน
Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน
Boom แขนของเครื่องมือยกขน คานเครื่องกั้นถนน
Border Pass เอกสารผ่านเขตแดน
Bottom Lock ขาดานขัด
Bottom Lock Lifter ตัวยกดานขัดชนิดปลดด้านล่าง
Bottom-up Method (A:Top-dawn Method) วิธีการก่อสร้างทางส่วนบนจากล่างข้นบน
Boulder หินใหญ่
Boulder for Slope Protection หินใหญ่เสริมลาด
Boundary Post ด่านพรมแดน
Box Anchoring การยึดแบบบ็อกซ์ – เช็คกับวิศวกรโยธา
Box Culvent ท่อสี่เหลี่ยม
Brace Rod คันชักตะพาบ (ประแจกลสายลวด)
Brace Rod เหล็กคันชักตะพาบของระบบประแจกลสายลวด
Bracket ท้าวแขน
Bracket Pin สลักวงเล็บ
Brake Beam คานห้ามล้อ
Brake Cylinder หม้อสูบห้ามล้อ
Brake Distance ระยะเบรค
Brake Equipment อุปกรณ์เครื่องห้ามล้อ
Brake Gear อุปกรณ์ห้ามล้อ
Brake Head สำนักติดตั้งแท่งห้ามล้อ
Brake Horse Power, B.H.P. กำลังม้าเบรค
Brake Hose Coupling ท่อลมอัดต่อขบวน
Brake Rigging ระยางห้ามล้อ
Brake Rod ราวดึงห้ามล้อ
Brake Shoe แท่งห้ามล้อ
Brake Van รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
Braking Distance ระยะทางการเบรค
Braking Force กำลังเบรค กำลังห้ามล้อ
Branch Line ทางแยก
Branch Line Haulage Charge ค่าลากจูงในทางแยก
Break – Even Point จุดคุ้มทุน
Break Down เสียหาย ชำรุด ใช้งานไม่ได้
Break in การขัดสีระหว่างผิวของชิ้นส่วนใหม่
Breaking Journey การลงพักกลางทาง
Bridge Plate จานรองรางบนสะพาน
Brigade หมู่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันในเหตุอันตราย เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น
Broad Gauge ขนาดทางกว้างมาตรฐาน (>4′ 8 1/2″ หรือ Standard Guage)
Broken Joint ต่อรางแตกเสียหาย
Broken Rails รางหัก
Bronze Glass กระจกสีชา กระจกีบรอนซ์
Buffer ตัวกั้นกลาง ตัวกัน บัฟเฟอร์ กันชน
Buffer Stop (Buffer) แป้นปะทะ
Bulk ถังที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลวต่าง ๆ
Bulk Cement ปูนซีเมนต์ผง
Bulk Goods ของเทกอง
Bullet Train รถไฟหัวกระสุน ชื่อรถไฟคามเร็วสูงสายแรก Tokaido Shonansen (Yokyo-Osaka) เปิดเดินรถในปี 1964
Bumper เครื่องกันชน กันชนรถยนต์
Bunker Oil Rate อัตราค่าระวางน้ำมันเตา
Burnuish การขัดถู
Bushing ปลอกกรองเพลา
Business Process Re-Engineering (BPR) การปรับรื้อระบบกระบวนการทางธุรกิจ
Buyer ผู้รับสินค้า
By Pass ทางเลี่ยงเมือง ช่องทางผ่าน ช่องทางอีกทางหนึ่ง

Cab ห้องขับ
Cab Display การแสดงข้อมูลในห้องขับ
Cab Signal System ระบบสัญญาณบนหัวรถจักร
Cabin กระท่อม ห้องเล็กๆอย่างหออาณัติสัญญาณรถไฟ, ห้องในตู้รถ
Cabin Passenger ผู้โดยสารที่มีห้องอยู่
Cable เคเบิล สายเคเบิล
Cable Core Plans แบบแสดงการต่อสายเคเบิล
Cable Duct ท่อร้อยสาย
Cable Jointing การเชื่อมต่อสายเคเบิล
Cable Plans แบบแสดงแนวสายเคเบิล
Calibrate ปรับเทียบ การหารือปรับแต่งมาตราส่วนของเครื่องมือวัด
Call Center ศูนย์บริการทางโทรศัพท์
Call-On Signal สัญญาณเรียกเข้า
Cam Shaft เพลาลูกเบี้ยว
Cam-Ground Piston ลูกสูบที่เจียรนัยเป็นรูปไข่เล็กน้อย
Cancel ยกเลิก
Cant ค่ายกโค้ง
Cant Deficiency ส่วนขาดของการยกโค้ง
Cant Equilibrium ค่าสมดุลของการยกโค้ง
Cant Excess ส่วนเกินของการยกโค้ง
Cant Rail โครงหลังคาด้านข้าง
Capacity ความจุ ความสามารถ ขนาด ขีดจำกัด
Car Container ตู้สินค้าบรรทุกรถยนต์
Car Line โครงขวางหลังคา
Car Load สินค้าเหมาคัน
Car Resistance ความต้านทานของรถ
Car Runaway พายุพัดรถหลุดไหลจากสถานี
Car Tracing System ระบบควบคุมติดตามรถ
Carbrone Signalling Unit อุปกรณ์สัญญาณติดตั้งในรถ
Cargo สินค้า
Cargo – in – Transit สินค้าผ่านแดน
Carload Freight สินค้าเหมาคัน
Carriage รถโดยสาร
Cartons (CTNS) กล่องบรรจุสินค้า
Cast-in Place หล่อในที่
Cast-in Track รางวางเสมอระดับพื้น, ทางเสมอระดับพื้น
Casting Confined Plate ทำแผ่นกั้นตีนหินคอนกรีตเสริมเหล็ก
Casting Ditch Covering ฝาปิดร่องน้ำ
Casting Ground Beam ทำคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
Casting Ground Beam หล่อคานคอดิน ค.ส.ล.
Catalytic Converter, CAT* เครื่องกรองมลพิษของควันจากการเผาไหม้ของน้ำมันรถยนต์
Catenary สาลี่
Catering Service บริการอาหาร
Cattle Wagon รถบรรทุกสัตว์
Caution Aspect Signal สัญญาณท่าระวัง
Caution Signal ไปได้โดยระมัดระวัง
CDT คอมพิวเตอร์
Ceiling Price เพดานราคา
Cellular Communication (Telephone) การสื่อสารแบบเซลลูลาร์ การสื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้โทรศัพท์ไร้สาย
Cement ปูนซิเมนต์
Cement Grouting ฉีดปูนทราย
Center Guide, AGT ระบบ AGT ที่ควบคุมบังคับตรงกลาง
Center Pin (Pivot) เดือยศูนย์แคร่
Center Plate จานศูนย์แคร่
Center platform ชานชาลากลาง
Center Sill โครงประธานคู่กลาง
Center-Bound Track ทางที่มีลักษณะการรองรับน้ำหนักตรงกลางหมอน
Central Traffic Control, CTC การควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
Centralized Traffic Control (CTC) การควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลาง
Centre ส่วนกลางหรือศูนย์กลาง
CEO Chief Executive Office ผู้บริหารอาวุโสในบริษัทหรือองค์กร เป็นภาษาอเมริกันที่นิยมใช้แทนคำดั่งเดิมว่า Managing Director
Certificate of Origin (CO) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
Chamfer รอยปาดที่ขอบ
Change Unit แลกหน่วย
Changing Crossing When the Dispatcher Telephone Fails การเปลี่ยนหลีกเมื่อโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถขัดข้อง
Changing of a Crossing Place การเปลี่ยนหลีก
Channel Distribution ช่องทางการจำหน่าย
Channel Tunnel Shuttle Trains ขบวนรถไฟเดินไปกลับลอดอุโมงค์ช่องแคบ (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
Channel Tunnel, Eurotunnel อุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ-ฝรั่งเศส
Chase แต่งหรือซ่อมเกลียวที่ชำรุด
Chassis หางพ่วง
Check Rail รางกัน
Check Valve ลิ้นกันกลับ
Checking Post สถานีตรวจสอบ
Chemical for Weed Clearing ยาเคมีปราบวัชพืช
Chief Premanent Way Inspector, CPWI สารวัติบำรุงทาง, สบท.
Chip Stone หินเกล็ด
Circular Breaker เครื่องตัดวงจร สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
Circular Curve โค้งกลม
City Air Terminal,CAT สถานีสายการบินในเมือง
Clammel เหล็กครอบสายลวดประแจสัญญาณ
Claw Bar ชะแลงกีบหมู
Clearance Post หลักเขตปลอดภัย
Clearing Collected Side Ditch in Yard ทำความสะอาดบ่อพัก
Clearing Garbage in Yard เก็บขยะในย่าน
Clearing Intercepting Ditch ลอกร่องน้ำ
Clearing Signal สัญญาณทางสะดวก
Clearing Tranverse Ditch ลอกร่องน้ำตามขวาง
Cleat เหล็กตามปลายลิ้นประแจ
Cloakroom ห้องรับฝากกระเป๋า
Closed Switch ประแจด้านลิ้นปิด
Co-Co การจัดวางล้อรถจักร 3 เพลาต่อหนึ่งแคร่
Co-Ordinated Signal System ระบบสัญญาณไฟประสาน
Coach รถพ่วงในขบวนรถไฟ, รถโดยสารในขบวนรถไฟ
Cocking of the Joints ต่อรางคด
COD Chemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางเคมี
Coding Unit อุปกรณ์แปลงรหัส
Collar ฝาครอบปุ่มกดบนแผงควบคุมการเดินรถ
Collar ฝาครอบปุ่มกดบนแผงควบคุมสัญญาณ
Colliding within Station Limit เบียดกันในเขตสถานี
Colliosion with Cattle Carts ชนเกวียน
Collision with Motor – Cars ชนรถยนต์
Collision with Trollies ชนรถบำรุงทาง
Collisions ชนกัน
Colour Light สัญญาณไฟสี
Commercial Service บริการเชิงพาณิชย์
Commercial Speed ความเร็วพาณิชย์
Commercial Train ขบวนรถเชิงพาณิชย์
Committing a Nuisance การกระทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
Commodity สินค้า
Common Carrier ผู้ให้บริการทุกรูปแบบการขนส่ง ซึ่งโดยมากจะเป็นเจ้าของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
Common Crossing ชุมทางตัดประแจ
Common Point ปุ่มร่วมกลับประแจ
Common Ticket ตั๋วร่วม
Commuter Service บริการขนส่งผู้โดยสารชานเมือง
Commuter Service กรบริการขนส่งผู้โดยสารชานเมือง
Commuter Train ขบวนรถชานเมือง
Compatible, Compatibility ระบบที่ทำงานร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ 2 อย่างที่ทำงานร่วมกันได้
Compensation การทดแทน การชดเชย
Compensation for Curvature การชดเชยสำหรับทางโค้ง
Compensator เครื่องถ่วงสาย
Complete Handing รถขนขึ้น/ลงเสร็จ
Complete Loading รถเปล่าขนขึ้นได้
Complete Repairing รถชำรุดซ่อมเสร็จ
Complete Unloading รถบรรทุกขนลงได้
Composite Bridge สะพานคอมโพสิต
Compression Joints ต่อรางพิเศษใช้ต่อรางที่มีขนาดไม่เท่ากัน
Compression Ring แหวนอัด
Computer Based Training, CBT การฝึกอบรมหรือการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Engineering วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Graphic กรใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและแสดงภาพบนจอ
Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Simulation การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสถานการณ์คล้ายชีวิตจริงเพื่อทดลองศึกษาวิจัย
Computer-Aided Software Engineering (CASE) งานวิศวกรรมซอฟแวร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย
Computerized Time Tabling and Train Diagram (CTD.) ระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์
Concession การขอลดค่าโดยสาร
Concourse ห้องโถงในสถานี
Concrete Ditch Clearing ลอกร่องน้ำคอนกรีต
Concrete Sleeper หมอนคอนกรีต
Concrete Sleeper Replacing เปลี่ยนหมอนคอนกรีต
Conductor พนักงานรักษารถ, พนักงานควบคุมดูแลรถ
Conductor ตัวนำ สื่อไฟฟ้า คนควบคุม
Confining Ballast กั้นตีนหิน
Confining Ballast with Sleeper กั้นตีนหินด้วยไม้หมอนเก่า
Connecting Rod ก้านสูบ
Connecting Rods and Pistonpins คันชันก้านสูบและสลักลูกสูบ
Connection Angle เหล็กฉากรอยต่อ
Consignee (CNEE) ผู้รับสินค้า
Consignor ผู้ส่งสินค้า
Consolidate การรวบรวมสินค้า
Consolidation Cargo การรวบรวมสินค้า
Consortium คอนซอร์เทียม
Constant Information ข่าวสารคงที่ ข่าวสารประจำ
Construction Earth Ditch ขุดทำร่องน้ำดิน
Construction Gauge พิกัดโครงสร้าง
Construction Joint รอยต่อก่อสร้าง
Construction or Repairing Concrete Ditch ทำหรือซ่อมร่องน้ำคอนกรีต
Consumer Behavior พฤติกรรมผู้บริโภค
Container ตู้สินค้า
Container Flat Wagon รถบรรทุกตู้สินค้า
Container Freight Station (CFS) สถานีบรรจุและขนถ่ายสินค้า
Container Frieght Station CFS สถานีบรรจุและขนถ่ายสินค้า
Container List บัญชีตู้สินค้า
Container Load Plan (CLP) ผังการบรรจุสินค้าภายในตู้
Container Load Plan, CLP ผังการบรรจุสินค้าภายในตู้
Container On Flat Car (COFC) การขนส่งทางรถไฟร่วมกับทางถนนโดยระหว่างการขนส่ง เฉพาะตู้สินค้าเท่านั้นจะถูกยกขึ้นอยู่บน รถไฟ
Container on Flat Car, COFC การขนส่งทางรถไฟร้วมทางถนน ตู้สินค้าจะยกขึ้นบนรถไฟ
Container Rate อัตราค่าระวางคอนเทนเนอร์
Container Yard (CY) ลานกองเก็บตู้สินค้า
Continuous Welded Rail รางเชื่อมยาว
Contraction การหดตัว
Contraints on Operation ข้อจำกัดในการเดินรถ
Control Panel แผงควบคุมการเดินรถ
Control Panel แผงควบคุมสัญญาณประจำสถานี
Control Room ห้องควบคุม ห้องควบคุมการเดินรถ
Control System ระบบการควบคุม
Control Table ตารางแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเตรียมทางระบบอาณัติสัญญาณไฟสี
Control Table ตารางแสดงขั้นตอนการควบคุมและการเตรียมทางของระบบสัญญาณไฟสี
Convection การพาความร้อน การหมุนเวียนเปลี่ยนที่
Convention แบบใช้กันทั่วไป
Conventional Line ทางรถไฟในประเทศญี่ปุ่น ที่มีขนาดความกว้างทาง 1,067 มม. (42 นิ้ว)
Convergence จุดบรรจบกัน การลู่เข้าหากัน
Cooler อุปกรณ์หล่อเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น ตัวะบายความร้อน
Cooling การระบายความร้อน กรทำให้เย็น
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น
Coping บัว
Copper Weld Wire สายลวดเหล็กหุ้มทองแดง
Core แกนของเส้นใยแก้วนำแสง
Corporatize การโอนหรือขายกิจการรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน
Corrective Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข การซ่อมแก้ไข
Corrision Control การควบคุมป้องกันสนิม
Corrode, Corrision การกัดกร่อน กรกร่อนสลายตัว
Corrugated Rail รางเป็นคลื่น รางเป็นลอน
Corrugated Sheet No.32 สังกะสีเบอร์ 32
Cost & Freight (C&F) ซีแอนด์เอฟ – ราคาซื้อขายไม่รวมค่าประกันภัย
Cost Effective ประสิทธิภาพชองต้นทุนเศรษฐกิจและการให้ผลตอบแทนการลงทุนเงเศรษฐกิจ
Cost per Train-Km ค่าใช้จ่ายต่อขบวนรถ-กม.
Cost, Insurance & Freight (CIF) ซีไอเอฟ – ราคาซื้อขายรวมค่าใช้จ่ายจนถึงปลายทาง
Counter Service จุดบริการลูกค้า
Counter Sunk Head Nail ตะปูแบบฝังหัว ตะปูหัวเรียบ
Counter Unit เครื่องนับหน่วยการใช้งาน
Counter Weight ลูกตุ้มเหล็กของเครื่องถ่วงสายในระบบประแจกลหมู่สายลวด
Counter Weight Fill ทำเค้าเตอร์เวท
Counter Weight Fill, Included Material ทำเค้าเตอร์เวทรวมค่าของ
Counter Weights ตุ้มถ่วงเครื่องถ่วงสาย
Counter-Clockwise ทวนเข็มนาฬิกา เวียนซ้าย
Coupled รับรถพ่วงเข้าขบวน
Coupled Signal สัญญาณหางปลาชนิด 2 หาง
Coupler ขอพ่วง
Coupler Yoke รังเครื่องฉุดลาก
Coupon Ticket บัตรโดยสารคูปอง
Cover Plate แผ่นเหล็กทับหลังปีก
Covered Goods Wagon รถตู้ใหญ่
Covered Goods Wagon with Sliding Walls รถบรรทุกเปิดเลื่อนด้านข้าง
Covered High-Sided Wagon รถโถงมีหลังคา
Cow Catcher ตะแกรงหน้ารถ
CPM, Count per Minute จำนวนนับต่อนาที
CPU, Central Processing Unit หน่วยประมวลผลกลาง
Crane ปั้นจั่น
Crank ข้อเสือ ข้อเหวี่ยง
Crank Case เรือนเพลาข้อเหวี่ยง ห้องแคร็ง
Crank Handle มือหมุนประแจ
Crank Handle มือหมุนประแจกลไฟฟ้า
Crank Shaft เพลาข้อเหวี่ยง
Crisis Management การจัดการกับวิกฤตการณ์
Cross – Border Service การบริการขนส่งข้ามแดน
Cross Arm ไม้คอน
Cross Arms Carrier ไม้คอนสายแคเรีย ชนิด 4 ลูกถ้วย
Cross Arms Other Circuit ไม้คอนสายโทรเลข ชนิด 4 ลูกถ้วย
Cross Beam โครงประธานขวาง
Cross Dock ครอสด๊อค
Cross Girder คานขวาง
Cross Level ระดับตามขวาง
Cross Locking Bar ร่องบังคับกลอนในหีบกลอน
Cross Locking Bar ร่องบังคับกลอนในหีบกลอน
Cross Marker กากบาทสีแดง
Crosshead คานปิดหัวเสา
Crossing ทางตัดประแจ
Crossing Marker ป้ายกากบาท “ระวังรถไฟ”
Crossing of Trains การหลีกขบวนรถ
Crossing Production & Repair ผลิตและซ่อมหัวตะเข้
Crossover การข้ามทางจากเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่ง ทางข้ามของทางรถไฟ
Crude Oil น้ำมันดิบ
Curvature ทางโค้ง
Curve Centre Bevel เครื่องบากศูนย์กลางทางโค้ง
Curve Resistance ความต้านทานทางโค้ง
Curve track ทางโค้ง
Customer Focus การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า
Customer Formalities พิธีการศุลกากร
Customer Orientation การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า
Customer Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Retention การรักษาตลาด/ลูกค้า
Customs Clearance พิธีการศุลกากร
Customs Control Zone เขตควบคุมศุลกากร
Customs Custody การอยู่ในอารักขาของศุลกากร
Customs Duty ภาษีศุลกากร
Customs Seal ตราประทับของศุลกากร
Customs Territory เขตศุลกากร
Cut Spike, Track Spike ตะปูราง
Cuts ทางตัด ดินตัด
Cutting Roadbed and Asphaltic Paving ตัดดินและลาดยางแอสฟัลท์
Cutting Roadbed Shoulder ตัดดินบ่าทาง
Cutting Roadbed, Sleeper End ตัดดินหัวหมอน
Cycle ไซเคิล รอบ วง
Cycle Delay ถ่วงจังหวะ
Cycle Length ระยะเวลาของรอบสัญญาณไฟ
Cycle Maintenance of Way การบำรุงทางตามวาระ
Cycle Time รอบเวลาสัญญาณไฟ
Cylinder กระบอกสูบ
Cylinder Block เรือนสูบ กระบอกสูบทั้งหมด
Cylinder Cover, Cylinder Head หัวสูบ
Cylinder Liner ปลอกกรองกระบอกสูบ
Cylinder Railway Units,CRU ชุด roller bearing

 

D.Crane รถดีเครน
D.Roster รถดีโรสเตอร์
Damage to Bogies or Wagons That Require Leaving Them at a Station รถพ่วงชำรุดตัดไว้ที่สถานี
Damage Wagons รถชำรุด
Damper ตัวหน่วง เครื่องหน่วง
Danger Train Warning ป้ายสามเหลี่ยมรูปรถไฟที่เครื่องกั้นถนน
Dangerous Cargo สินค้าอันตราย
Dangerous Goods สินค้าอันตราย
DART, Dallas Area Rail Tranit การเดินทางระบบรางในดัลลัส
Data Hightway โครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทางคอมพิวเตอร์
Database ฐานข้อมูล
Database Management System, DBMS* ระบบการวัดฐานข้อมูล
Datum Line เส้นหลัก
DC Track วงจรไฟตอนชนิดไฟฟ้ากระแสตรง
De – Coupling Signal สัญญาณตัดปล่อย
De TGV, TGV (Train a’Grande Vitesse) รถไฟความเร็วสูง TGV ของการรถไฟฝรั่งเศส
Dead End ทางตัน
Dead End Siding ทางตัน
Dead Load น้ำหนักบรรทุกตายตัว น้ำหนักคงที่
Dead Weight น้ำหนักคงที่
Dead Zone ระยะห่างของประกับรางชนิดมีฉนวนไฟฟ้า 2 อันในชุดประแจ
Deck Plate Girder สะพานแผงลง
Deck Truss สะพานโครงลง
Dedicate Computer คอมพิวเตอร์ที่ใส่ไว้ในเครื่องมืออื่น เช่น รถยนต์ เครื่องเล่นวีดีโอ เพื่อควบคุมหรือให้ข้อมูล
Deep-Sea Containers คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ
Defective Wagons,Carriages & Locomotives รถพ่วงและรถจักรชำรุด
Deferred Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อประวิงเวลา
Degrade Operation การเดินรถไม่ปรกติ (การเดินรถขั้นต่ำ)
Degree of Curveture องศาของโค้ง การกำหนดโค้งด้วยมุมที่จุดศูนย์กลาง
Delivery Order (D/O) ใบสั่งปล่อยสินค้าของตัวแทนเรือ
Demurrage Charge ค่าป่วยการรถเสียเวลา
Demurrage on Reserved Carriage ค่าป่วยการในการกักรถสำรองไว้รอรับ
Depart, Departure ออก ออกเดินทาง
Derail ตกราง
Derailer เครื่องตกราง
Derailer Indicator โคมตะเกียงตกราง
Derailer Indicator โคมตะเกียงตกราง
Desktop Publishing การพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
Despatch พนักงานควบคุมการเดินรถ
Despatch = Dispatch ส่ง สั่ง ควบคุม
Destination Station สถานีปลายทาง
Detach ตัดรถจากขบวนรถ
Detachment of Goods or Freight Wagons from the Train การตัดรถบรรทุกสินค้าออกจากขบวนรถ
Detector ดีเทกเตอร์ ตัวตรวจจับ เครื่องตรวจจับ
Detector Bar เหล็กสอบลิ้นประแจกลหมู่สายลวด
Detector Bar เหล็กสอบลิ้น
Detector Blade ใบสอบลิ้น
Detector Blade ใบสอบลิ้นประแจกลหมู่สายลวด
Detector Lever มือคันกลับสอบลิ้น
Detector Lever มือคันกลับสอบลิ้นประแจกลหมู่สายลวด
Detector Rod คันชักสอบลิ้น
Detector Rod คันชักสอบลิ้นประแจกลหมู่สายลวด
Deterioration การเสื่อมสภาพ
Device กลอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์
Diagnosis การตรวจวินิจฉัย
Diagonal Mamber เมมเบอร์ตั้งเอียง
Diameter of New Wheel/Worn Wheel เส้นผ่าศูนย์กลางล้อใหม่/ล้อสึก
Diamon Crossing ทางตัดธรรมดา
Diesel Electric Locomotive รถจักรดีเซลไฟฟ้า
Diesel Electric Multiple-Unit, DEMU ดีเซลไฟฟ้าหลายเครื่อง
Diesel Engine เครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine เครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Generator Set (DG Set), Power Pack ดีจีเซ็ท
Diesel Hydraulic Locomotive รถจักรดีเซลไฮดรอลิค
Diesel Multiple Unit, DMU ขบวนดีเซลหลายเครื่องยนต์
Diesel Railcar รถดีเซลราง
Digital (Electronica) การเปลี่ยนข้อมูลเสียงให้เป็นรหัส
Dining Car รถเสบียง
Direct Marketing การตลาดแบบเจาะตรง
Direct to Home Television DTH ระบบโทรทัศน์ส่งตรงถึงบ้านผ่านดาวเทียม
Disaster อุบัติภัยร้ายแรง ความหายนะ
Disc พูลเลย์มือคันกลับ
Disc Brake ห้ามล้อจาน ดิสค์เบรก
Disc Wheel ล้อรถชนิดทึบ
Disc/Disk แผ่นสารสังเคราะห์รูปร่างทรงกลมที่ใช้บรรจุข้อมูล
Discount ส่วนลด
Discount Rate อัตราคิดลด
Discount Ticket ตั๋วลดราคา
Disk Drive เครื่องอ่านจากแม่เหล็ก
Dismantling Retired Equipment ชิ้นส่วนหมดอายุแยกชิ้นส่วน
Dismantling Retired Equipment ชิ้นส่วนหมดอายุแยกชิ้นส่วน
Dispatcher พนักงานควบคุมการเดินรถ
Dispatcher Telephone โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ
Dispatching Section งานควบคุมการเดินรถ
Distant Signal สัญญาณเตือน
Distant Signal สัญญาณเตือน
Distortion การบิดเบือน การบิดเบี้ยว
District Ebgineer วิศวกรกำกับทางเขต
Ditch Clearing ลอกร่องน้ำ
Ditch Digging ซ่อมขุดร่องน้ำ
Diverging Rout ทางแยก ทางหลีก
Diverging Speed ความเร็วเข้าทางหลีก
Dog Chart แผนกลอน
Dog Chart กลอนเหล็กมือคันกลับสัญญาณหางปลาประแจกลหมู่สายลวด
Dog Spike ตะปูราง Track Spike (US, Cut Spike)
Domestic Containers คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ
Door – to – Door Service การให้บริการระบบประตูถึงประตู
Dot-Matrix Printer เครื่องพิมพ์แบบจุด
Double Line ทางคู่
Double Track Line เส้นทางคู่
Double Tracking การทำทางคู่ การสร้างทางคู่
Double-Deck Car ตู้รถโดยสารสองชั้น
Double-Lever มือคันกลับควง
Double-Shouldered Tie Plate จานรองรางสองบ่า
Down End Intruder ตู้อุปกรณ์ด้านขบวนรถล่องถูกเปิด
Down End Signal Lamp Failure สัญญาณประจำที่ด้านขบวนรถล่องขัดข้อง
Down Line ทางด้านขบวนรถล่อง
Down Train ขบวนรถล่อง
Draft Gear Key ลิ่มนอน
Draft Gear Yoke รังเครื่องฉุดลาก
Drag ขยับ ลาก
Drain Cock ก๊อกระบายออก
Drain Pipe ท่อระบายน้ำทิ้ง
Drain Plug ปลั๊กระบายน้ำออก
Drain Tap ท่อแยกหยดน้ำ
Drain Valve ลิ้นระบายน้ำ ลิ้นสะเด็ดน้ำ
Draw-Bar Pull แรงดึงที่ข้อลาก แรงดึงในข้อพ่วง
Drawbar เหล็กต่อลากรถ ข้อลาก
Drayage การลากตู้สินค้า
Driver พนักงานขับรถ พขร
Driver Mate ผู้ช่วย พขร, ช่างเครื่อง
Driver Mate Seat ที่นั่งช่างเครื่อง
Driver Seat ที่นั่งพนักงานขับรถ
Driving Cab ห้องขับ ห้องขับรถ
Driving Wheel ล้อกำลังขับ ล้อขับเคลื่อน
Drop Shunt Test การทดสอบระบบวงจรไฟตอน
Dry Container ตู้สินค้าสำหรับบรรจุสินค้าแห้ง
DSPT ( Down Signal Post Telephone) โทรศัพท์เสาสัญญาณด้านขบวนรถล่อง
Dual-System ระบบสองทาง ระบบทางคู่
Dust Shield แผงกันฝุ่น
Dwarf Type สัญญาณแบบติดตั้ง ณ ที่ต่ำ
Dynamic Stabilisation การปรับสภาพหินโรยทางให้แน่นทุกส่วนด้วยการเขย่า
Dynamic Stabilisation การเสริมความมั่นคงด้วยการสั่นสะเทือน
Dynamic Track Stabiliser เครื่องทำให้ทางมั่นคงแข็งแรงด้วยการสั่นสะเทือน
Dynamic Track Stabiliser เครื่องเขย่าหินโรยทาง เครื่องปรับสภาพหินโรยทางให้แน่นทุกส่วนด้วยการเขย่าหลังการใช้เครื่องอัดหิน

 

E – Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E&O Haulage Charge ค่าลากจูงขบวนรถด่วนอีแอนด์โอ
E-Repair, Switch Maintenance ซ่อมฉุกเฉินประแจ
Earth Cut ตัดดิน
Earth Cut in Cutting ขุดดินในทางตัด
Earth Cut in Cutting & Slope Patching ตัดดิน,เสริมดินลาดคันทาง
Earth Cut in Cutting (Manual, Near Haul) ตัดดินในทางตัดแรงคนขนใกล้
Earth Dicth Digging & Repair ซ่อมขุดร่องน้ำดิน
Earth Ditch Clearing ลอกร่องน้ำดิน
Earth-Friendly (Environmental Friendly) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมหรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด
Earthing System ระบบสายดิน, ระบบต่อลงดิน
Easement Curves, Spiral Curve โค้งต่อ
Eastern & Oriental Express Train (E&O) ขบวนรถด่วนอี แอนด์ โอ
Ecology นิเวศวิทยา
Ecosystem ระบบนิเวศวิทยา
Elastic Fastenings เครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริง
Elasticity of Track ความยืดหยุ่นของทาง
Electric Car รถไฟฟ้า
Electric Drill สว่านไฟฟ้า
Electric Flash Welding การเชื่อมด้วยไฟฟ้า
Electric Locomotive รถจักรไฟฟ้า
Electric Multi Unit, Electric Multiple Unit, EMU ขวนรถมีมอเตอร์ไฟฟ้าหลายเครื่อง ขบวนรถไฟฟ้าหลายมอเตอร์
Electric Point Machine ประแจกลไฟฟ้า
Electric Railcar รถไฟฟ้า
Electric Supply Station สถานีจ่ายไฟฟ้า
Electrical and Mechanical, E&M เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องกล
Electrical Interlocking การบังคับสัมพันธ์ทางไฟฟ้า
Electromagnetic Compatibility, EMG การเกิดแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromechanical Interlocking ประแจกลไฟฟ้าชนิดบังคับสัมพันธ์ด้วยเครื่องกล
Electronic Data Interchange (EDI) ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Mail, E-Mail การส่งจดหมายหรือข้อความผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Electronic Notepads สมุดจดโน๊ตอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Office สำนักงานที่ใช้เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Elevated Railway รถไฟยกระดับ รถไฟลอยฟ้า (Sky Train)
Emergency Call-on Signals สัญญาณเรียกเข้าฉุกเฉิน
Emergency Operation การเดินรถในเวลาฉุกเฉิน
Emergency Repair ซ่อมฉุกเฉิน
Emergency Repair Tolerance พิกัดซ่อมฉุกเฉิน
Emergency Route Release การยกเลิกฉุกเฉินการเตรียมทาง
Emergency Telephone โทรศัพท์ฉุกเฉิน
Empty Container ตู้สินค้าเปล่า
Empty Wagon รถสินค้าเปล่า
EMS, European Monetary System ระบบเงินตราของประชาคมยุโรป (EC)
EMU, European Monetary Union สหภาพการเงินของยุโรป
End Detector เครื่องสอบลิ้นสุด
End Floor Beam คานขวางริม
End of Block Section ตอนสิ้นสุด
End Post เสาริม
End Stiffener เหล็กฉากกันแผ่นเหล็กเอวคดงอตัวริม
End Stringer คานรองรับหมอนตัวนอก
End Strut แกงแนงขวางริม
End Sway Bracing แกงแนงตั้งริม
End User ผู้ซื้อหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อาวุธ หรือสิ่งของคงทนอื่นๆ ประชาชนผู้ได้รับบริการจากโครงการต่างๆของรัฐบาล
End-Bound Track ทางที่มีลักษณะการรองรับน้ำหนักที่ปลายทั้งสองของหมอน
Energy Consumption ความสิ้นเปลืองพลังงาน
Energy Crisis วิกฤตการณ์พลังงาน
Engine Burned Rail รางเป็นแผลเนื่องจากล้อรถจักร
Engine Driver พนักงานขับรถ
Engine Lathe เครื่องกลึง
Engine Oil น้ำมันเครื่อง
Engineman ช่างเครื่อง คนดูแลเครื่องกล
Entry Signal สัญญาณเข้า
Equalising Stay สเตย์ยึดเบาะแคร่ชั้นล่าง
Equilateral Turnout ทางหลีกสองข้างเท่ากัน
Equilibrium Cant ค่ายกโค้งตามทฤษฎี ค่ายกโค้งสมดุล
Escape Rout เส้นทางหลบภัย เส้นทางหนีภัย
Euro Train Explorer Rail Pass บัตรโดยสารยูโรเทรนเอ๊กซ์พลอเรอร์
Eurotunnel อุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ-ฝรั่งเศส
Evacuation การอพยพขนย้ายผู้คน
Evading Payments หลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียเงินค่าโดยสาร
Excess Fare ค่าโดยสารเพิ่ม
Excesssive Pressure Valve for Oil ลิ้นกำหนดความดันของน้ำมันไม่ให้เกินพิกัด
Excursion Service บริการนำเที่ยว
Excursion Train ขบวนรถนำเที่ยว
Excursion Train ขบวนรถนำเที่ยว
Executive Information System, EIS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
Exhaust Manifold ท่อไอเสียออก
Exhaust Port ช่องปล่อยลมออก
Exhaust Valve ลิ้นไอเสีย ลิ้นปล่อย ลิ้นอากาศเสีย
Exit Signal สัญญาณออก
Expansion Joint รอยต่อให้ขยายตัว
Expansion Tank ถังขยาย
Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Export Processing Zone (EPZ) เขตอุตสาหกรรมส่งออก
Exporter ผู้ส่งสินค้า
Express Train ขบวนรถด่วน
Express Way ทางด่วน ทางพิเศษ
External Lock การล็อคลิ้นประแจแบบภายนอก

 

F.H.P. Friction Horsepower กำลังม้าความฝืด
Facility Supervisory Control การควบคุมสั่งการเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
Facing Point ประแจสวน
Fail-safe; Fail-proot ไม่มีผิดพลาด (เครื่องหยุดทำงานเมื่อมีสิ่งผิดปกติ)
Falling Weight Deflectometry เครื่องมือวัดการแอ่นตัวที่ใช้น้ำหนักตกกระแทก
False Declaration การสำแดงเท็จ
Falsework แบบหล่อ
Fare ค่าโดยสาร
fare Collection การเก็บค่าโดยสาร
Fare Rate อัตราค่าโดยสาร
Fast Lane (Track) ลู่ถนนที่คนต้องการขับรถเร็ว การใช้ชีวิตแบบเร่งด่วน การทำงานอย่างรวดเร็ว
Fastening เครื่องยึดเหนี่ยวราง
Fax, Facsimile เครื่องส่งโทรสาร
FCFS (first come, first served) การจัดหลีกทางแบบ FCFS, การจัดการเดินรถให้กับขบวนรถที่ถึงก่อนเป็นอันดับแรก
Fee ค่าธรรมเนียม
Fee Pass ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
Feedback ปฏิกิริยาของคนหนึ่งต่อการกระทำหรือคำพูดของอีกคนหนึ่ง ปฏิกิริยาตอบสนองจากเพื่อน ผู้สนับสนุน ผู้ออกเสียง และคู่แข่ง ปฏิกิริยาตอบสนองประเภทวิเคราะห์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าใหม่จากสื่อมวลชน ผู้ค้าปลีก หรือผู้บริโภค
Feeder เรือฟีดเดอร์
FEU (Forty Foot Equivalent Unit) เอฟอียู, หน่วยนับตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
Fibre Optical Cable เคเบิลใยแก้ว
Fibre Optics เส้นใยแก้วนำแสง
FIFO (first in, First out) การจัดหลีกทางแบบ FIFO, การจัดการเดินรถตามลำดับกำหนดเวลาที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด
Fill ดินถม ทางถม
Fill-Remove D.E. Clip เครื่องมือถอด-ใส่ ดี อี คลิ๊ป
Fills and Cuts ทางถมและทางตัด
Finite Element Method, FEM วิธีไฟไนท์เอลิเมนท์
Firewood ไม้ฟืน
Firewood Stock and Sleeper on Fire ไฟไหม้สต๊อกฟืนและไม้หมอน
Fish Plate เหล็กประกับราง
Fish Plate Clearing ล้างเหล็กประกับราง
Fishbolts สลักเกลียวต่อราง
Fissure รอยแยก
Fixation การยึดตรึง
Fixed Block ตอนประจำที่ (ใช้สัญญาณประจำที่ข้างทาง)
Fixed Cost ต้นทุนคงที่
Fixed Crossing ทางตัดผ่านคงที่ (ไม่มีประแจ)
Fixed Radio System ระบบวิทยุประจำที่
Fixed Sign Board ป้ายสัญญาณ
Fixed Signal สัญญาณไฟประจำที่
Fixed Signal Not in Use สัญญาณประจำที่งดใช้
Fixed Signals Put Back in Service สัญญาณประจำที่ชำรุดได้กลับคืนดีแล้ว
Flake, Flaky เกล็ด สะเก็ด กระบิ แผ่น
Flange ปีก หน้าจาน ขอบล้อ บังใบล้อ
Flangeway ร่องทางบังใบล้อ ร่องทางล้อ
Flash Butt Welding เชื่อมไฟฟ้า
Flash Point จุดวาบไฟ
Flashing Light Signal สัญญาณไฟวาบจราจร
Flat Spots on Wheels ล้อแบน
Flatrack Container ตู้สินค้าแบบไม่มีฝาทั้งสี่ด้าน
Fleet รถทั้งหมด จำนวนรถทั้งหมด
Floods and Washouts น้ำท่วมทางหรือฝนตกน้ำเซาะดินพัง
Floor Beam คานขวาง
Floppy Disk (Floppies), Diskette จานบันทึกข้อมูลแบบอ่อน
Fly Wheel, Flywheel ล้อช่วยแรง ล้อถ่วง
Fork Lift, Forklift รถยกมีงายกของ
Forklift รถฟอร์คลิฟท์ ( รถยก )
Form Oriented ถือตามระเบียบ ทำตามระเบียบ
Formation คันทาง การจัดขบวนรถ รูปขบวนรถ
Formation Level ระดับคันทาง ระดับหลังถนน
Formation of Train at Terminal Station การปล่อยขบวนรถออกจากสถานี
Formwork แบบหล่อ
FORTRAN Formular Translation ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง
Four Aspect Color Signal สัญญาณไฟสี 4 ท่า
Four-Holed Bars เหล็กประกับรางสี่รู
Free on Board (FOB) เอฟโอบี
Freight สินค้า, ค่าระวางเรือ
Freight Car Kilometers กิโลเมตรรถสินค้า
Freight Car or Wagon รถสินค้า
Freight Charges รายได้ค่าระวางสินค้า
Freight Forwarder ตัวแทนขนส่งสินค้า
Freight Rate อัตราค่าระวางสินค้า
Freight Rate Class 3 อัตราค่าระวางสินค้าประเภท 3
Freight Rate Class 4 อัตราค่าระวางสินค้าประเภท 4
Freight Revenues รายได้การสินค้า
Freight Storage Charge ค่ากองเก็บ
Freight Traffic การเดินรถสินค้า
Freight Train ขบวนรถสินค้า
Freight Train Load สินค้าเหมาขบวน
Freight Yard ย่านสินค้า ย่านรับส่งสินค้า
Friction Key ลิ่มความฝืด
Friction Key Guide แผ่นเหล็กรองลิ่ม
Friction Weight Coil Spring สปริงกดลิ่ม
Frog ตะเฆ่ เหล็กรางตรงที่ล้อข้ามผ่าน
Frog Angle มุมประแจ
Frog Point and Number จุดตัดประแจและเบอร์ประแจ
Front Axle เพลาหน้า
Front Cover ปิดหน้ารถ หน้ารถ ด้านหน้า การปิดหน้ารถ
Front Loader เครื่องมือยกขนที่มีความคล่องตัว สามารถเคลื่อนตัวเองได้ขณะยกขน และไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดเดอร์ในการยกขน เพราะอยู่ติดกับตัวรถแล้ว
Fuel Tank ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
Fuel Tank Gauge มาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงในถัง
Full Cost ต้นทุนเต็ม
Full Container Load (FCL) ตู้เอฟซีแอล
Full Interlocking Point ประแจกลหมู่
Full Landbridge ฟูลแลนด์บริดจ์
Full Lens ฟูลเลนส์
Function Oriented ถือตามหน้าที่ ทำตามหน้าที่
Functional Maintenance การบำรุงรักษาตามหน้าที่
Fuzzy Contol ATO (Automatic Train Operation System Based on Fuzzy Control) ระบบควบคุมเดินรถอัตโนมัติด้วย Fuzzy Control (การควบคุมโดยไม่มีสัญญาณประจำที่ข้างทาง แต่มีสัญญาณในห้องขับ ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมรถใต้ดิน

 

Galvanised Iron Wire สายลวดเหล็กชุบสังกะสี
Gang หมู่คนงาน
Gang Car รถยนต์รางสำหรับงานบำรุงทาง
Gangway การเดินรถระหว่างตู้รถ
Gantry โครงเหล็กติดตั้งสัญญาณเหนือทางรถไฟ
Gantry Crane แกนท์ทรี่เครน
Garbage Clearing เก็บขยะในย่าน
Gas LPG. Rate อัตราค่าระวางแก๊สแอลพีจี
Gas Turbine กังหันแก๊ส
Gasket แหวนอัดข้อต่อ ประเก็น
Gate Charge ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
Gauge ขนาดทาง เครื่องวัด
Gauge Change Train, GCT ขบวนรถไฟเปลี่ยนตามขาดทางได้
Gear Ratio อัตราส่วนของเกียร์
General Cargo Train ขบวนรถสินค้าทั่วไป
General Whistle Sign Board ป้ายหวีดสัญญาณรถจักร
Generator Set for Reefers (GENSET) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ใช้สำหรับตู้รักษาอุณหภูมิ)
German Railway การรถไฟเยอรมัน
Gibson Ring แหวนบังคับปลอกล้อ
Globalization โลกาภิวัตน์ กระบวนการทำให้เป็นการผลิตแบบเดีวยกันทั่วโลก
Gondola ตู้รถขนของ (ไม่มีหลังคา) ตู้สินค้าไม่มีหลังคา
Goods สินค้า
Goods in Transit สินค้าผ่านแดน
Governor คัฟเวร์นเนอร์ เครื่องควบคุมความเร็ว
Governor Housing เรือนเครื่องควบคุมความเร็ว
Grade ลาด ความลาดชัน
Grade Resistance ความต้านทางของลาดชัน
Grade Separated ต่างระดับ
Grade Separated Intersection ทางผ่านต่างระดับ
Gradient ความลาดชัน
Gradient of curvature ความลาดชันของทางโค้ง
Grass Cutting by Tractor ตัดหญ้าโดยรถแทรกเตอร์
Grass Cutting Close to R.O.W ตัดหญ้าชิดเขต
Grass Cutting, Both Side of Track ตัดหญ้าสองข้างทาง
Grass Planting ปลูกหญ้า
Gravel หินเล็ก
GRF กรฟ. (แบบฟอร์มที่ใช้ในข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ)
Grind ขัด ถู บด
Grinding Rail (Ends) การเจียระไนราง (หัวราง)
Grooved Rail รางที่มีหัวรางเป็นร่อง (ใช้กับถราง)
Gross Railways Operating Revenue รายได้การเดินรถไฟทั้งหมด
Gross Weight (GW) น้ำหนักรวม
Ground Shunt Signal สัญญาณทางสับเปลี่ยน (ชนิดไฟสีประเภทที่ 1)
Groupage การรวบรวมสินค้า
Grouting การอัดน้ำปูน
Grubbing การขุดตอ
Guard Arm ปากขอพ่วง
Guard Rail รางกัน
Guide Rail รางนำ
Guide Roller ลูกกลิ้งนำ ล้อนำ
Guide Sign ป้ายแนะนำ
Guiding Rollers รอกรับสายลวด
Gusset Plate เหล็กแผ่นรวมจุดตัด
Gypsum แร่ยิบซั่ม

 

H-Repair Switch Maintenance ซ่อมหนักประแจ
H-Repair, Beter ซ่อมหนักใช้บิเตอร์มือ
H-Repair, Excluded Sleeper Replacement ซ่อมหนักไม่เปลี่ยนหมอน
H-Repair, Portable Tool ซ่อมหนักใช้เครื่องกลเบา
H-Repair, Switch Maintenance by France Method ซ่อมหนักประแจแบบฝรั่งเศส
H-Repair, Track Maintenance ซ่อมหนักทาง
Hand Brake ห้ามล้อมือ
Hand Car รถโยก
Hand Operated Point ประแจมือ
Hand Signal สัญญาณมือ
Hand Winch มือหมุนกว้าน
Handling Cost ค่าใช้จ่ายการขนถ่ายสินค้าที่ต้นทางและปลายทาง
Hard Disk ส่วนที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
Hardware ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบทางโครงสร้างที่เป็นอีเล็กทรอนิกส์
Harmonic Balancer อุปกรณ์ถ่วงดุลเพลาข้อเหวี่ยง “Vibration Damper”
Harrow คราดยาว
Harrow ( Short ) คราดสั้น
Harzard เหตุอันตราย
Harzard Analysis Report, HAR รายงานการวิเคราะห์เหตุอันตราย
Harzard Prevetion Facility อุปกรณ์ป้องกันเหตุอันตราย
Hauling การขนย้าย การขนย้ายดิน
Hauling Unit สำรองหน่วย
Head Stock โครงประธานหน้าอุด
Head-Way ระยะห่างระหว่างสองขบวนรถวิ่งตามกันบนทางเดียวกัน
Heat-Treated Steel เหล็กกล้าเผาชุบแข็ง
Heavy Inspection Car รถตรวจการณ์ขนาดหนัก ( วิคแฮม )
Heavy Rail (Railway) เฮวี่เรล ระบบรางขนาดรถไฟทั่วไป, รถไฟ
Helper Grade ความลาดชันสูงที่ต้องใช้รถจักรเพิ่มอีกคันช่วยลากจูงขึ้นลาด
Hi(gh)-Tech สินค้าหรือวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
High Carbon Steel เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กเหนียวคาร์บอนสูง
High Cube (HC) ตู้สินค้าที่มีความสูงกว่าขนาดมาตรฐาน
High Season ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งมาก
High Speed Crossover ทางตัดข้ามสำหรับรถความเร็วสูง
High Speed Rail, High Speed Railway, HSR รถไฟความเร็วสูง
High Speed Train, HST รถไฟความเร็วสูง
High-Sided Wagon รถข้างสูง
Hip Vertical or Hanger เมมเบอร์ตั้งดิ่ง
Hire Purchase การเช่าซื้อ
His Majesty’s Day Saloon รถพระที่นั่งประทับกลางวัน
His Majesty’s Night Saloon รถพระที่นั่งบรรทม
Hold-down Devices อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง
Home Computer (Personal Compuer) ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนตัวที่บ้าน
Home Signal สัญญาณเข้า
Hood การบังไฟโคมดวงสัญญาณ
Hoop For Cross Arms Fixing เหล็กยึดไม้คอน
Hopper Wagon รถเทข้าง
Horizontal Key Shank ลิ่มนอน
Horse Power, HP แรงม้า กำลังม้า
Hot Line โทรศัพท์สายด่วน
House บ้าน โรงเรือน บรรจุ ตั้ง สำนัก สถานที่ สภา
Hub ศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง
Hustler หัวลาก
Hydraulic Oil Damper อุปกรณ์บรรเทาการสั่นสะเทือนแบบไฮดรอลิค
Hypermedia วิธีการสร้างข้อมูลข่ายสายโดยใช้สื่อหลายชนิด ข้อความ รูป เสียง ฯลฯ

 

I – Beam, H – Beam and Wide Flange สะพานเหล็กไอบีม,เอชบีม
I.H.P. Indicated Horsepower กำลังม้าอินดิเคต
Idle เดินตัวเปล่า ว่างเปล่า
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor เป็นเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าใช้กับ Inverter ในการเปลี่ยนสลับกระแสไฟ
Impeller ใบพัดน้ำ
Importer ผู้รับสินค้า
Improper Use of Communication Apparatus การใช้เครื่องอาณัติสัญญาณโดยไม่มีเหตุการณ์อันควร
In House สิ่งที่ถูกก่อสร้าง ออกแบบ หรือริเริ่มภายในบริษัทหรือองค์กร
In-TeTel-Sat, Internation Telecommunications Satellite (Consortium) สหพันธ์ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Inbound Cargo สินค้าขาเข้า
Inbound Train ขบวนรถเข้า
Incident เหตุอันตราย เหตุการณ์
Independent Brake Valve Handle คันบังคับการห้ามล้อรถจักร
Industrial Siding ทางแยกอุตสาหกรรม
Industry Track ทางรถไฟใช้ในงานอุตสาหกรรม
Inertia ความเฉื่อย อินเนอร์เชีย
Informal Travel of the Armed Forces’ Personnel การเดินทางโดยลำลองของทหาร
Informatics, Information Science สารสนเทศศาสตร์ การจัดองค์กรเกี่ยวกับการบริหาร ข้อมูลข่าวสารยุคใหม่
Information Superhighway ทางด่วนหรือทางหลวงข้อมูล
Information System ระบบข้อมูล
Information Technology, IT เทคโนโลยีสารสนเทศ
Inhibiter ตัวยับยั้ง สารยับยั้ง
Initial Station สถานีต้นทาง
Injection Cylinder กระบอกสูบหัวฉีด
Injection Nozzle หัวฉีดปั๊มน้ำมัน
Injection Pump ปั๊มน้ำมัน
Injector หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
Inland Container Depot (ICD) ไอซีดี
Inner City ภายในเมือง
Inner Home Signal สัญญาณเข้าเขตใน
Input สิ่งเข้า ทางเข้า อินพุด สัญญาณเข้า ทางด้านเข้า
Input Data ข้อมูลเข้า
Input Power กำลังงานเข้า
Input Shaft เพลาขับ
Input Terminal ขั้นต่อทางเข้า
Input Transformer หม้อแปลงทางด้านเข้า
Inspection การตรวจพินิจ
Inspection Car รถยนต์รางนายตรวจทาง, รถยนต์รางแกงคาร์
Inspection Cycle รอบการตรวจพินิจ
Inspection Hole Cover ฝาปิดช่องสำหรับตรวจ
Installing Anti – Creep Device ใส่สมอกันรางเดิน
Installing Bearing Plate ใส่จานรองราง
Installing Wooding Clip / Rex Lok In ใส่วู๊ดดิ้งคลิ๊ป/เล็กซ์ล๊อคอิน
Instant Book หนังสือที่จัดทำอย่างรวดเร็วให้ทันสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
Instant Information ข่าวสารด่วน ข่าวในขณะนั้น
Insulated Container ตู้สินค้าฉนวน
Insulated Joints ต่อรางคั่นฉนวน
Insulated Rail Joints, IRJ ต่อรางคั่นฉนวน
Insulated Switch Rod คันชักประแจแบบมีฉนวนไฟฟ้ากั้น
Insulator Spindle ก้านลูกถ้วยก้านตรง
Intake Air and Exhaust Gas System ระบบป้องกันไอดีและไล่ไอเสีย
Intake Mainfold ท่อไอดี
Intake Valve ลิ้นไอดี
Integrated Marketing Communication การสื่อสารการตลาดครบวงจร
Integration การจัดระบบงานโดยการนำเอาอุปกรณ์ทางด่านเทคโนโลยีข้อมูล ขาวสาร การสื่อสาร และงานให้บริการธุรกิจ มาเชื่อมโยงทำงานร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Intelligent เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตอบสนองสถานการณ์พัฒนาที่แตกต่างได้ หรือสามารถเรียนรู้จากประสบการณืเดิมและใช้ความรู้นี้ปรับปรุงตัวเองในสถานการณ์ใหม่ได้ อาคารหรือสำนักงานที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างด้วยคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ที่เกิดประสิทธิภาพมากทที่สุด
Interactive โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย และรายการโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เปิดให้ผู้ใช้โต้ตอบด้วยการเลือกทางเลือกตั้งหรือตอบคำถามต่างๆได้ยังใช้ในงานอื่น เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสโต้ตอบได้อย่างมีประสบการณ์เหมือนจริงมากขึ้น
Interchange ปรับเปลี่ยน (การเดินทาง) ชุมทางต่างระดับ
Interchange Station สถานีเปลี่ยนรถ สถานีเปลี่ยนการเดินทาง
Intercity ระหว่างเมือง
Intercity Train ขบวนรถโดยสารระหว่างเมือง
Intercom เครื่องสั่งการ
Interface การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ชิ้น เพื่อให้ทำงานเชื่อมโยงกันได้
Intergral อุปกรณ์ทั้งอันที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
Intergrated Circuit, IC แผงวงจรรวม ขนาดเล็กมาก ทำจากวัสดุกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน เป็นส่วนระกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ นิยมเรียกว่า Silon Chip
Interlacing สอดสารกัน ทางในย่านสถานั้ไขว้กันหลายๆเส้น
Interlocking การบังคับสัมพันธ์, ประแจกล
Interlocking Frame แท่นมือคันกลับ
Intermediary Gear Wheel to Oil Pump Drive ล้อเฟืองขับเฟืองสูบน้ำมัน
Intermediate Floor Beam คานขวางใน
Intermediate Signal สัญญาณกลางทาง
Intermediate Station สถานีระหว่างทาง
Intermediate Stiffener เหล็กฉากกันแผ่นเหล็กเอวคดงอตัวใน
Intermediate Strut แกงแนงขวางใน
Intermediate Sway Bracing แกงแนงตั้งใน
Internal Rate of Return (IRR) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
International Organization for Standardization (ISO) องค์การกำหนดค่ามาตรฐานระหว่างประเทศ
International Telecommunications การสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด
Intersection การตัด จุดตัด
Interval ช่วง ช่วงเวลา
Intra-city Rapid Transit การเดินทางในเมืองที่รวดเร็ว
Intra-Urban ภายในเมือง
Intransit Cargo สินค้าผ่านแดน (ไม่เสียภาษีขาเข้า)
Inventory สินค้าคงคลัง
Invoice (INV) ใบกำกับสินค้า, ใบส่งสินค้า
Iron Rail Post เสารางเหล็ก

 

Jack แม่แรง
Jackson Electric Tamper Engine เครื่องยนต์อัดหินไฟฟ้าแจ๊คสัน
Jackson Light Automatic Ballast Tamper เครื่องอัดหินไฟฟ้าแจ๊คสัน
Jaw ปากคันชัก
Jetrain รถไฟเครื่องไอพ่น
Jetty สะพานเทียบเรือ
Joint Assembly ชุดประกอบต่อราง เครื่องประกอบต่อราง
Joint Bars เหล็กประกับราง
Joint Plates จานรองรางที่หัวต่อราง
Joint Service Air-Conditioned รถนั่งปรับอากาศร่วมบริการ
Joint Tamping, 72 M, Long Welded Rail อัดหินเฉพาะต่อรางยาว 72 ม.ขึ้นไป
Joint Tamping, 8 – 144 M อัดหินเฉพาะต่อราง 8 -144 ม.
Joint Tamping, 8 – 36 M อัดหินเฉพาะต่อราง 8-36 ม.
Joint Tamping, Long Welded Rail อัดหินเฉพาะต่อ รางเชื่อมยาว
Jointless Track Circuit วงจรไฟฟ้าตอนไร้ฉนวน
Jounal Resistance แรงต้านทานของเพลา
Journal ข้อเพลา ส่วนของเพลาที่ถูกรองรับด้วยแบริ่ง
Journal Box Assembly ชุดหม้อเพลา
Junction รอยต่อ ชุมทาง ทางหลีก
Junction Indicator เครื่องหมายชี้เข้าทางหลีก
Junction Signal สัญญาณแสดงท่าทางหลีก
Just in Time, JIT ระบบการบริหารจัดการที่ควบคุมดูแลให้มีการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามาในเวลาที่ต้องการใช้ และผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดต้นทุนการต้องสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าไว้มากเกินไป และทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น

 

Kerb ขอบกั้น คันขอบถนน
Key สลักหรือลิ่ม
Key Lock Point กุญแจยึดรางลิ้น
Key Retainer สลักสวมลิ่มนอน
Keyseat, Keyway ร่องสลัก ร่องลิ่ม
Kicker ตัวส่ง
Kink งอ คด
Kiosak ซุ้มขายของ
Kiss and Ride จอดส่ง
Knee Brace แกงแนงมุม
Knife Edge ที่แขวนสันมีด
Knock เสียงที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์
Knowledge Engineer ผู้สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ
Knuckle ขอพ่วง
Knuckle Opener (Kicker) ตัวดันดานขัด

 

L-Repair, Flat Terrain ซ่อมเบาทางราบ
L-Repair, Hilly Terrain ซ่อมเบาทางเขา
L-Repair, Switch Maintenance ซ่อมเบาประแจ
L-Repair, Track Maintenance ซ่อมเบาทาง
Ladder Tracks ทางหลีกเป็นคั่นบันได
Laden Container ตู้สินค้าหนัก
Lamp Holder กระจุ๊บหลอดดวงโคมสัญญาณ
LAN, Local Area Network เครือข่ายท้องถิ่น การเชื่อมเครือข่ายสถานีคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกันเช่น ภายในองค์กร หรือภายในตัวอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสื่อสารและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เคือข่ายท้องถิ่นนี้ยังสามารถต่อโยงกับครือข่ายใหญ่ Wide Area Network, WAN ได้
Landbridge แลนด์บริดจ์
Landslide ดินพัง
Laptop คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
Laser แสงเลเซอร์ เทคโนโลยีการสร้างพลังงานแสงที่ใช้ประโยชน์ในการอ่านข้อมูลข่าวสารจากแผ่นดิสก์เก็บข้อมูล การสร้างภาพ 3 มิติ ที่ใช้ประโยชน์ด้านการโชว์สินค้า การผ่าตัดและอื่นๆอีกมากมาย
Laser Printer เครื่องพิมพ์ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์
Laserdisc, Laserdisk จานบันทึกสัญญาณหรือข้อมูล เสียง ภาพ วีดีโอ โดยระบบดิจิตอล ใช้อ่านโดยแสงเลเซอร์ บางครั้งเรียก Optical disc หรือ CD
Lash, Lighter Aboard Ship เรือแลช
Lashing การผูกมัดยึดตรึงสินค้า
Lateral Oil Damper อุปกรณ์บรรเทาการสั่นสะเทือนแบบแนวนอน
Lateral Thinking การคิดแบบนอกลู่
Lateral Turnout ทางหลีกข้าง ทางหลีกด้านข้าง
Laterite ดินลูกรัง
Lathe เครื่องกลึง
Lathe Bed แท่นกลึง
Launching การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
Laying Slab Beam under Rail Seat วางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กรองราง
Lead Rail รางนำ รางต่อระหว่าง Wing Rail กับ Heel (โคนลิ้น)
Leak, Lekage รั่ว รั่วไหล การรั่ว
Lease การเช่าสิทธิ์
Less Than Carload ห่อวัตถุ
Less Than Carload Express ห่อวัตถุ-ด่วน
Less Than Container Load (LCL) ตู้แอลซีแอล
Level Crossing ทางตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟกับทางรถยนต์
Level Crossing Protection with a Crossing Keeper เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานกั้นถนน
Level Crossing Protection without a Crossing Keeper เครื่องกั้นถนนชนิดไม่มีพนักงานกั้นถนน
Level Crossing Signal สัญญาณ ณ ทางผ่านถนนเสมอระดับทาง
Level CrossingBarrier เครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับ
Leveling Valve ลิ้นปรับระดับ
Lever มือคันกลับ
Lever Frame แท่นมือคันกลับ
Lever Trailed คันกลับประแจพลิก
Life Cycle อายุการใช้งาน วัฏจักรชีวิต
Life Cycle Costs ค่าใช้จ่ายในรอบการใช้งาน
Lift On, Lift Off (LOLO) การยกขึ้น/ยกลง
Lifting Hook ขอเกี่ยวตัวยกดานขัด
Ligh Rail Transit, LRT การเดินทางระบบรางขนาดเบา
Ligh Rail Vehicle, LRV ล้อเลื่อนรถรางสมัยใหม่ ล้อเลื่อนไลท์เรล
Light Inspection Car รถยนต์รางตรวจการณ์ขนาดเบา
Light Rail (Tramway) (Streetcar) รถรางสมัยใหม่ ระบบรางขนาดเบา ไลท์เรล
Light Thrust Car รถผลักขนาดเบา
Lighting and Surge Protection การป้องกันสายฟ้าแลบและไฟฟ้าสถิต
Limit of Shunting (L.O.S.) เขตสับเปลี่ยน
Line Blocked ทางปิด
Line Capacity ความจุของทาง
Line Clear ทางสะดวก
Line Closed ทางปิด
Line Supervisory Control การควบคุมสั่งการเส้นทางเดินรถ
Linear Induction Motor, LIM มอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นตรง
Linear Motor ลีเนียร์มอเตอร์ มอเตอร์เชิงเส้น
Liner เรือแม่
Liner ส่วนโลหะบางๆ กั้นระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้น เช่น ปลอกสูบกั้นระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบ
List Load บัญชีตู้สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ
Litter Bin ถังขยะ (ตามสถานีรถไฟ)
Load การบรรทุกสินค้า
Load Factor – Freight อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรถพ่วงในการขนส่งสินค้า
Load Factor – Passenger อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรถพ่วงในการขนส่งผู้โดยสาร
Loaded Wagon Kilometers กิโลเมตรรถบรรทุก
Loaded Container ตู้สินค้าบรรทุก
Loaded Goods Wagons on Fire ไฟไหม้รถบรรทุกสินค้า
Loading Gauge เขตบรรทุก
Loading List บัญชีตู้สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ
Local Control การควบคุมการเดินรถในพื้นที่
Local Train ขบวนรถท้องถิ่น
Location Cupboard ตู้อุปกรณ์ข้างทางรถไฟ
Location of Fixed Signals สัญญาณประจำที่
Lock ดานขัด
Lock Arm คันล๊อค
Lock Bar เครื่องป้องกันการกลับประแจใต้ท้องรถ
Lock Joint การยึดจุดต่อ
Lock Nut นอตล๊อค
Lock Out การปิดงานงดจ้าง
Lock Washer แหวนล๊อค
Locking Arrangement แผนบังคับกลอน
Locking Bolt สลักยึด
Locking Box หีบกลอน
Locking Dog กลอนขัด
Locking Ring แหวนยึด
Locking Sheet รายการแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเตรียมทางระบบสัญญาณประแจหมู่
Loco-Hauled Carriagas ขบวนรถไฟลากด้วยรถจักร
Locomotive รถจักร
Locomotive-hauled Train ขบวนรถไฟลากจูงด้วยรถจักร
Loft ห้องเพดาน
Log จดบันทึก
Logbook สมุดจดรายการ สมุดบันทึก
Logistics โลจิสติกส์
Long – Distance Service บริการขนส่งผู้โดยสารระยะไกล
Long Loop ทางคู่บางตอน
long-Distrance Train ขบวนรถไฟระยะไกล ขบวนรถไฟทางไกล
long-Term ระยะยาว
Longitudinal Level, Surface ระดับตามยาว
Loop Line ทางหลีก
Loop Line ทางหลีกยาว
Loop Track ทางหลีก
Loose Gravel หินฝุ่น
Loss ขาดทุน
Low Rail รางที่ต่ำกว่า (รางในโค้งต่ำกว่ารางนอกโค้ง)
Low Season ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งน้อย
Low Tech อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบง่ายๆ เช่น การย่อยหินทำอิฐ เป็นต้น
Low-Sided Tipping Wagon รถข้างต่ำเทข้าง
Low-Sided Wagon รถข้างต่ำ
Lower Chord คอร์ดล่าง
Lower Flange ปีกล่าง
Lower Lateral Bracing แกงแนงราบล่าง
Lower Spring Seat ฐานรับสปริงชั้นล่าง
Loyalty ความภักดีของผู้ใช้บริการ
LPG. Gas ก๊าซ แอลพีจี.
Luggage สัมภาระ
Lumber & Log ไม้แปรรูป , ไม้ซุง
Luxury Train ขบวนรถโดยสารพิเศษระดับสูง

 

M-Repair, Beter ซ่อมปานกลางใช้บิเตอร์มือ
M-Repair, Excluded Sleeper Replacement ซ่อมปานกลางไม่เปลี่ยนหมอน
M-Repair, Portable Tool ซ่อมปานกลางใช้เครื่องกลเบา
M-Repair, Switch Maintenance ซ่อมปานกลางประแจ
M-Repair, Track Maintenance ซ่อมปานกลางทาง
MAGLEV A Synchronous, Liner motor driven magnetic levitation vehicle รถความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ลีเนียร์มอเตอร์
Main Air Reservoir ถังพักลมประธาน
Main Alternator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน
Main Bearing แกนเพลาประธาน
Main Drive Gear Wheel for Hand Wheel Shaft Druve ล้อเฟืองขับประธานสำหรับเพลาขับพวงมาลัยมือ
Main Engine เครื่องยนต์ต้นกำลัง
Main Girder คานประธาน
Main Line ทางประธาน
Main Motor มอเตอร์หลัก มอเตอร์ประธาน
Main Oil Line ทางน้ำมันหล่อลื่นประธาน
Main Power Supply Available ระบบไฟฟ้ากำลังปกติ
Main Reservoir Isolating Cock ทวารตัดตอนถังพักลมประธาน
Main Road ถนนสายเอก ทางสายใหญ่
Main Switch สวิชต์ประธาน สวิชต์ใหญ่
Mainfold ท่อรวม หลายเชิง
Mainframe เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีหน่วยความจำมาก มีความเร็วสูง ใช้ประมวลผลงานใหญ่ๆ
Maintenance and Repairs การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Maintenance Concrete or Asphaltic Level Crossing ซ่อมทางผ่านคอนกรีตหรือแอ๊สฟัสท์
Maintenance Cycle รอบการบำรุงรักษา
Maintenance of Structures การบำรุงรักษาอาคารโครงสร้าง
Maintenance of the Point Machine การรักษาประแจ
Maintenance of Way การบำรุงทาง
Maintenance Tolerance พิกัดซ่อมทางหรือ พิกัดหลังซ่อม
Maintenance Wood Level Crossing ซ่อมทางผ่านไม้
Maintenance-Free ไม่มีการบำรุงรักษา ไม่ต้องบำรุงรักษา
Maize ข้าวโพด
Major Repair การซ่อมใหญ่ งานซ่อมใหญ่
Malfunction ทำงานผิดปกติ เครื่องเดินผิดปกติ
Management Information System, MIS ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Manganese Steel เหล็กกล้าผสมแมงกานีส
Manifest (M’FEST) บัญชีสินค้าสำหรับเรือ
Manned Crossing เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานกั้นถนน
Manometer เครื่องมือวัดความดัน เช่น ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ
Manual Control Level Crossing เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานควบคุม
Marker Post เสาบอกหลักกิโลเมตร
Market ตลาด
Market Segmentation การแบ่งส่วนตลาด
Market Share ส่วนแบ่งตลาด
Marketing การตลาด
Marketing Mix ส่วนประสมการตลาด
Marketing Research การวิจัยตลาด
Marshalling Yard ย่านสับเปลี่ยน
Mass Marketing การตลาดมวลชน
Mass Rapid Transit, MRT การขนส่งมวลชนที่รวดเร็ว
Mass Transit ขนส่งมวลชน
Master Diagram ไดอะแกรมแม่แบบ มาสเตอร์ไดอะแกรม
Mat ปูลาด
Material for Bridge Fastening วัสดุซ่อมเครื่องยึดเหนี่ยวสะพาน
Material for Level Crossing Maintenance วัสดุซ่อมทางผ่าน
Material for Roadbed Patching ดินลูกรัง
Matisa Four-Tools Tie Tamper เครื่องอัดหินมาติซ่า ( ไฮดรอลิค )
Matisa Light Automatic Ballast Tamper เครื่องอัดหินไฟฟ้ามาติซ่า
Maximum Cant ค่ายกโค้งสูงสุด
Maximum Speed ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ
Maximum Transport Capacity ความสามารถในการเดินทางสูงสุด ปริมาณการขนส่งสูงสุด
Mean Distance Between Failure, MDBF ระยะทางเฉลี่ยของการเสียหาย
Mean Downtime, MDT เวลาเสียหายเฉลี่ย
Mean Time Between Failures, MTBF ระยะเวลาเฉลี่ยของการเสียหาย
Mean Time To Repair, MTTR ระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อม
Mechanical Interlocking ประแจกลสายลวด
Mechanism กลไก
Media สื่อทุกชนิด สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
Medium เครื่องมือทางกายภาพและทางเทคนิคในการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ฯลฯ
Medium Transit Capacity ความสามารถในการเดินทางปานกลาง ปริมาณการขนส่งปานกลาง
Medium-Term ระยะกลาง
Mega ยิ่งใหญ่ เช่น mega project โครงการที่ยิ่งใหญ่ megatrends แนวโน้มที่ยิ่งใหญ่หรืออภิมหาแนวโน้ม
Megabyte, MB ขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หรือความจุในการเก็บข้อมูลของจากการบันทึกคอมพิวเตอร์
Meter Gage, Metre Gauge ขนาดทางกว้าง 1 เมตร
Methods of Attaching and Detaching Coaches and Wagons การต่อและปลดรถพ่วง
Methods of Operation in the Absolute Block Section การเดินรถโดยระเบียบตอนสมบูรณ์
Metric Ton น้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม หรือ 2,000 ปอนด์
Metro การเดินทางในเมือง รถใต้ดิน
Micro Landbridge ไมโครแลนด์บริดจ์
Microcomputer เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
Micrometer เครื่องมือวัดขนาดวัสดุที่ละเอียดมาก
Microprocessor หน่วยประมวลผลกลาง CPU ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในวงจรรวม (IC หรือ chip) ใช้ควบคุมและคำนวนคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Microsoft บริษัทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์พื้นฐาน MS DOS และ Windows รวมทั้งซอฟแวร์อื่นๆ ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
Milestone หลักไมล์ ขั้นตอนสำคัญ
Milling การไส
Mimosa Pigra Lann Clearing ปราบไมยราบยักษ์ด้วยน้ำยาเคมี
Mini Computer การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ชนิดไม่ต้องใช้สายเคเบิลเป็นตัวกลาง แต่ใช้คลื่นวิทยุหรือแสงอินฟาเรดส่งผ่านไปในอากาศ เช่น โทรศัพท์มือถือ
Mini Landbridge มินิแลนด์บริดจ์
Minimum Weight น้ำหนักขั้นต่ำ
Minimum Cant ค่ายกโค้งต่ำสุดที่ยอมได้
Minimum Freight Charge ค่าระวางขั้นต่ำ
Minimum Tranort Capacity ความสามารถในการเดินทางต่ำสุด ปริมาณการขนส่งต่ำสุด
Miscellaneous Product สินค้าเบ็ดเตล็ด
Mixed Train ขบวนรถรวม
Mobile Communication การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ชนิดไม่ต้องใช้สายเคเบิลเป็นตัวกลาง แต่ใช้คลื่นวิทยุหรือแสงอินฟาเรดส่งผ่านไปในอากาศ เช่น โทรศัพท์มือถือ
Mobile Crane ปั้นจั่นเคลื่อนที่ได้
Mobile Electric Flash-Butt Welding Machine รถเชื่อมรางแบบต่อชน
Mobile Platform Wagon รถชานบรรทุกเคลื่อนที่
Mobile Radio System ระบบวิทยุเคลื่อนที่
Modem, Modulator and demodultor อุปกรณ์ที่ช่วยการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
Module โมดูล หน่วยพิกัด หน่วยที่ประกอบขึ้น
Modulus of Elasticity of Rail Support โมดูลัสของการยืดหยุ่นของที่รองรับราง
Moment Plate แผ่นเหล็กรับแรงดัด
Momentom Grade ความลาดชันของทางที่คิดโมเมนตัมหรือแรงเคลื่อนที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วง เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน
Monitor จอแสดงภาพที่ใช้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
Monorail รถไฟรางเดียว (มีสองแบบคือ Straddle และ Suspension)
Monthly Ticket บัตรโดยสารรายเดือน
Mother Ship เรือแม่
Motion Sensor เครื่องตรวจการเคลื่อนไหวของขบวนรถ
Motor Car with Driving Cab, Mc Car รถกำลังมีห้องขับ
Motor Car, Mcar รถกำลัง รถมอเตอร์
Motor Starter สตาร์ทเตอร์ของมอเตอร์ อุปกรณ์สตาร์ทเครื่อง
Motor-Generator Set ชุดมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Mounted Generator Set (MG Set) เอ็มจีเซ็ท
Moved Sand from Side Ditch ขนทรายจากร่องน้ำ
Moving Block, Movable Block ตอนเคลื่อนที่ (ใช้สัญญาณในห้องขับ)
MS DOS, Microsoft Disk Operating System ซอฟแวร์ระบบพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของไอบีเอ็ม
Ms Windows ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงการทำงานของ MS DOS ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
Mud Pumping การอัดดินโคลนขึ้นมาบนหินโรยทาง ดินโคลนที่ถูกอัดขึ้นมาบนหินโรยทาง
Muffler หม้อพักปลายท่อไอเสีย ท่อเก็บเสียง
Multi-Aspect Color Light Signal สัญญาณไฟสีหลายท่า
Multimedia สื่อหลายทาง
Multimedia Computer, Multimedia PC คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีอุปกรณ์เครื่องขับแผ่น CD-ROM แผ่นวงจรเสียง (second card) และลำโพง (speaker) สามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลหลายประเภททั้งข้อความ เสียง ภาพวีดีโอได้ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ความบันเทิง การประชาสัมพันธ์
Multimodal Transport Operator (MTO) ผู้ดำเนินงานการขนส่งหลายรูปแบบ
Multimodal Transportation การขนส่งหลายรูปแบบ
Multiuser ระบบหลายผู้ใช้

 

Name Plate ป้ายชื่อ
Narrow Gauge ขนาดทางแคบน้อยกว่าขนาดทางมาตราฐาน (< 4′ 8½” หรือ Standard Gauge)
National Information Infrastructure, NII โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารระดับชาติ
Needle Bearing แบริ่งรูปเข็ม
Net Weight น้ำหนักสุทธิ
Net Present Value (NPV) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
Network เครือข่าย
New Insertion Leaflets and Regulations ใบแทรก
New World Information Order ระเบียบสารสนเทศใหม่ของโลก
New World Order ระเบียบใหม่ของโลก
Newly Damaged Wagons รถชำรุดใหม่
Noise and Vibraton Control การควบคุมการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
Non – Vessel – Operating Common Carrier (NVOCC) ผู้ให้บริการทุกรูปแบบการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเล แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ
Non Ballasted Track ทางไม่ใช้หินโรยทาง ทางไม่มีหินโรยทาง
Non Right of Way Ticket Block (NRW Ticket) ตั๋วไม่ได้ทางสะดวก
Nonstop, Non-stop เดินรถไม่หยุดระหว่างทาง เดินจากต้นทางถึงปลายทาง
Nook ซอก มุม
Nooks and Recess ซอกมุม และที่ซ่อนเร้น
Normal ท่าปกติ
Normal Operation การเดินรถปกติ
Normal Speed Sign Board ป้ายปกติ
Note Book Computer* เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้แบตเตอร์รี่
Number of Bridge Sleeper Replaced จำนวนหมอนสะพาน
Number of Concrete Sleeper Replaced, Monthly จำนวนหมอนคอนกรีตเปลี่ยนในรอบเดือน
Number of New Wood Sleeper Replaced, Monthly จำนวนหมอนไม้ใหม่เปลี่ยนในรอบเดือน
Number of Old Wood Sleeper Replaced, Monthly จำนวนหมอนไม้เก่าเปลี่ยนในรอบเดือน
Number of Passengers จำนวนผู้โดยสาร
Number of Turnout Sleeper Replaced, Monthly จำนวนหมอนประแจเปลี่ยนในรอบเดือน
Number Passengers จำนวนผู้โดยสาร
Number Plate แผ่นป้ายหมายเลข
Nuts and Bolts* สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญnut and bolts person หมายถึง คนที่หาและจัดการกับประเด็นสำคัญของปัญหาได้

 

Object-Oriented Program(m)ing, OOP การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้มีการสร้างโปรแกรมซอฟแวร์ใหม่ๆ จากซอฟแวร์ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในเวลาที่รวดเร็วกว่าการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่ๆ จากจุดที่ไม่มีอะไรอยู่เลย
Obstructions Placed on Line ชนสิ่งกีดขวาง
Obtuse Crossing ทางตัดมุมป้าน
Occupancy Ratio อัตราการครอบครองที่นั่ง
OD, Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Odometer มาตรวัดระยะทาง
Off – peak ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งน้อย
Off-Track Equipment เครื่องมือบำรุงทางนอกทาง
Office Automation, OA สำนักงานอัตโนมัติ
Official Book of Rate for Freight สมุดอัตราสินค้า
Oil Bath เครื่องอังน้ำมัน อ่างน้ำมัน
Oil Bath Air Cleaner หม้อกรองอากาศแบบเปียก
Oil Bath Type Filter หม้อกรองชนิดอาบน้ำมัน
Oil Circuit ระบบน้ำมันเครื่อง
Oil Consumption Rating อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง
Oil Cup ตลับน้ำมัน
Oil Cushion เบาะน้ำมัน
Oil Drain Hole รูถ่ายน้ำมัน
Oil Feed Vae ลิ้นเติมน้ำมัน
Oil Feeding Can กระปุกหยอดน้ำมัน
Oil Filter หม้อกรองน้ำมัน
Oil Filter Paper กระดาษกรองน้ำมัน
Oil Gauge เกจวัดระดับน้ำมัน
Oil Level Gauge เกจวัดระดับน้ำมัน
Oil Pressure Adjusting Valve ลิ้นปรับความดันน้ำมัน
Oil Removing ขจัดคราบน้ำมัน
Oil Resistance ทนน้ำมัน
Oil Scraper Ring แหวนกวาดและเก็บน้ำมัน
Oil Separator เครื่องแยกน้ำมัน เครื่องสลัดน้ำมัน
Oil Sight ช่องดูระดับน้ำมัน
Oil Stainer ไส้กรองน้ำมัน ตะแกรงน้ำมัน
Oil Stick Gauge ก้านวัดระดับน้ำมัน
Oil Supply Hole ช่องเติมน้ำมัน
Oil Supply Tap ฝาช่องใส่น้ำมัน
Oil-Tank Wagon รถบรรทุกน้ำมันข้น
Old Wood Sleeper Type 3 หมอนไม้เก่าประเภท “ค”
On-Off-Track Equipment เครื่องมือบำรุงทางที่อยู่ได้ทั้งบนทางและนอกทาง
On-Sigh Operation การเดินรถด้วยความระมัดระวัง
On-Track Equipment เครื่องมือบำรุงทางบนทาง
One Stop Service การให้บริการครบวงจร ณ จุดเดียว
One-Way Ticket ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว
Open Switch ประแจด้านลิ้นเปิด
Open Top Container ตู้สินค้าแบบไม่มีเพดาน
Operating Income รายได้ดำเนินการ
Operating Lease การเช่าใช้, การเช่าดำเนินงาน
Operating Ratio อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้
Operating Revenue รายได้ดำเนินการ
Operating System, OS ระบบปฏิบัติการ
Operation and Maintenance, O&M การดำเนินงานและการบำรุงรักษา
Operation Interval ช่องห่างเวลาเดินรถ ช่องเวลาว่างขบวนรถ
Operation Procedures ระเบียบการเดินรถ
Operation Rule ระเบียบการเดินรถ
Operation Rules for Train Operation ระเบียบการควบคุมการเดินรถ
Operations Control Center, OCC ศูนย์ควบคุมการเดินรถ
Operations Data Storage ระบบการเก็บข้อมูลข่าวสาร (ข้อความ เสียง ภาพ) จำนวนมากในรูปแบบดิจิตอล โดยใชิอ่านด้วยแสงเลเซอร์ ใช้แผ่นดิสก์ ฟิล์ม ผลึกภาพ 3 มิติ ฯลฯ เป็นที่เก็บ
Optical Fibre เส้นใยนำแสง
Optical Fibre Telecommunications System ระบบโทรคมนาคมด้วยเส้นใยนำแสง
Optical Lens กระจกเลนส์
Optical Scanner, Barcode เครื่องกวาดตรวจรหัสแท่ง (barcode) ด้วยแสง
Ordinary Train ขบวนรถธรรมดา
Origin Station สถานีต้นทาง
Other Accidents Causing No Derailment อุบัติเหตุอื่นแต่ไม่มีการตกราง
Other Trivial Items เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
Out of Order ชำรุด
Out of Use งดใช้
Outbound Cargo สินค้าขาออก
Outbound Train ขบวนรถออก
Outer Home Signal สัญญาณเข้าเขตนอก
Outer Starter Signal สัญญาณออกอันนอก
Outlet ทางไหลออกที่ทิ้งน้ำ จุดต่อไฟฟ้า
Outlie Map แผนที่ขอบข่าย
Outline เค้าโครง หลักการทั่วไป
Output จำนวนนำออก สิ่งนำออก สัญญาณออก ทางออก
Output Data ข้อมูลออก
Over Pass ทางตัดผ่านต่างระดับเหนือทางรถไฟ
Overhead Catenary System, OCS ระบบแคทินารีเหนือหัว, OCS
Overhead Valve Engine เครื่องยนต์ที่มีลิ้นอยู่ด้านบนในฝาสูบ
Overhead Wire System (Open Wires) ระบบการใช้สายส่งเหนือหัว
Overnight Parcel Service บริการขนส่งห่อวัตถุข้ามคืน
Overtime Cargo ของตกค้าง
Overtime Goods ของตกค้าง

 

P.S.I., Psi Pound Per Square ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
P.V.C Pipe 2″ ท่อ PVC. 2″
PA, Passenger Address การติดต่อกับผู้โดยสาร
Pacific Rim กลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้แก่ ญี่ปุ่น เอเชียอาคเนย์ ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
Pack Stone under Sleepers อัดหินเข้าใต้หมอน
Packaging การบรรจุหีบห่อ
Packing การเข้าหีบห่อ ประเก็น การอัดหิน
Packing Gland ที่อัดประเก็น
Packing List เอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าบรรจุหีบห่อ
Pad ฐานรอง
Pager อุปกรณ์ประเภทวิทยุติดตามตัว
Paid Area พื้นที่ชำระเงินแล้ว
Pallet แพลเล็ต
Pan กระทะก้านแบน ถาด อ่าง
Pan Head Screw สรูหัวกระทะ
Pan Mixer เครื่องผสมแบบกระทะ
Panel ช่องพื้น ช่องสะพาน
Panel Point จุดตัดรวมเส้นแนวแกน
Pantograph เครื่องเขียนย่อหรือขยายส่วน เครื่องออกแบบ โค้งรับกำลังไฟฟ้า (ติดตั้งบนหลังคารถ)
Paper Pulp เยื่อกระดาษ
Parallel Processing Computers คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบขนาน
Parcel สินค้าห่อวัตถุ
Parcel Service บริการขนส่งห่อวัตถุ
Park and Ride จอดแล้วจร
Parlor and Chair Car รถโดยสารนั่ง รถนั่งโดยสาร
Partial บางส่วน ย่อย
Participation การมีส่วนร่วม
Partition ฝาประจัน แบ่งกัน ฝากั้นในห้องเพลาข้อเหวี่ยง
Pascal ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง
Passenger Car รถโดยสาร
Passenger Car Kilometers กิโลเมตรรถโดยสาร
Passenger Car or Wagon รถโดยสาร
Passenger Control System ระบบควบคุมผู้โดยสาร
Passenger Information Display, PID การแสดงข่าวสารแก่ผู้โดยสาร
Passenger Information System ระบบให้ข่าวสารแก่ผู้โดยสาร ระบบแจ้งข่าวสารแก่ผู้โดยสาร
Passenger Kilometers กิโลเมตรผู้โดยสาร
Passenger Revenues รายได้การโดยสาร
Passenger Traffic การเดินรถโดยสาร
Passenger Train ขบวนรถโดยสาร
Passing Loop, Passing Track ทางหลีกยาว
Pave-in Track ทางที่ฝังรางในพื้น
Pavement ผิวแผ่นพื้น
Pawl Point Lock ชุดควบคุมบังคับสายลิ้นประแจกลไฟฟ้า
Payload พิกัดบรรทุก
Peak Hour ชั่วโมงที่มีการโดยสารมาก
Peak Season ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งมาก
Pedestrain คนเดินถนน คนเดินเท้า
Pedestrainize การห้ามรถเข้าในถนนบางแห่ง
Peg หมุด
Per Day or Part Thereof ต่อ 1 วัน หรือเศษของ 1 วัน
Peri-urban รอบเมือง
Period คาบ ระยะเวลา
Periodic เป็นคาบ รายคาบ เป็นระยะๆ
Periodic Maintenance of Way การบำรุงทางวาระ
Perishable Goods ของสดเน่าเสียง่าย
Permanent Way ทางถาวร
Permanent Way Inspector, PWI นายตรวจทาง
Permission of a Train to Enter the Block การอนุญาตให้ขบวนรถออก
Permissive Block System ระบบตอนไม่สมบูรณ์ ระบบตอนที่กำหนดขึ้น
Personal Communication Networks, PCN เครือข่ายการสื่อสารส่วนตัว
Personal Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
Personal Computer Facsimile เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้เป็นเครื่องโทรสาร
Petroleum Product ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
Petroleum Rate อัตราค่าระวางเชื้อเพลิง
PID Control ATO = Proportal Integrated and Differential Control ATO การควบคุมการเดินรถอัตโนมัติด้วยสัดส่วนผลรวมและผลต่างของเวลา
Pier ตะม่อกลางน้ำ
Piling for Anti – Sliding ตอกเข็มกันดินเลื่อนไหล
Pinion เฟืองขับ เฟืองตัวหนอน เฟืองตัวเล็กที่ขับเฟืองตัวใหญ่
Pipe Culvent ท่อกลม
Piston ลูกสูบ
Piston Head หัวลูกสูบ
Piston Pin สลักลูกสูบ
Piston Ring แหวนสูบ แหวนลูกสูบ
Piston Rod ก้านลูกสูบ ก้านสูบ
Pit บ่อพักสายเคเบิล
Pit Tracks ทางบ่อ ทางมีบ่อลงไปทำงานได้
Plain Bearing กาบเพลาเรียบ
Plate for Cross Arms Fixing แผ่นเหล็กประกบไม้ขอน
Plate, Tie Plate จานรองราง
Platform ชานชาลา
Platform Container ตู้สินค้าแบบไม่มีฝาทั้งสี่ด้าน
Plinth รองฐาน
Pneumatic Brake ห้ามล้อลมอัด
Pneumatic Tire ล้อยางชนิดสูบลม
Point ประแจ
Point and Point Machine ประแจและกลไกประแจ
Point Emergency การกลับประแจฉุกเฉิน
Point Indicating Rod คันชักโคมตะเกียงประแจ
Point Indicator โคมตะเกียงประแจ, โคมประแจ
Point Lock เครื่องยึดรางลิ้นประแจ
Point Machine ประแจกล
Point Normal ประแจท่าทางตรง
Point Operating Box หีบกลับประแจ
Point Production & Repair ผลิตและซ่อมลิ้นพร้อมรางประคองลิ้น
Point Reverse ประแจท่าทางหลีก
Points Sleeper Tamping, 4 Points อัดหินหมอน 4 จุด
Poiston Skirt ตัวลูกสูบ
Polymer โพลิเมอร์ สารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติใช้ประโยชน์ไก้หลากหลาย มีทั้งแบบธรรมชาติ (เซลลูโลส ฯลฯ) และแบบสังเคราะห์ (โพลิเอทิลิน ไทลอน พลาสติกต่างๆ)
Porcelain Insulator ลูกถ้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำตาล
Port เมืองท่า ท่าเรือ ทางเข้าออก ช่องมอง ช่องปอร์ต
Portable หิ้วติดตัวไปได้ ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกระเป๋าหิ้ว ขนาดเล็ก นน้ำหนักเบา แต่ไม่เล็กมากเหมือคอมพิวเตอร์ขนาด laptop (วางบนตักได้)
Portal ซุ้มประตู
Post เสา
Postponement of Journey เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
Precision ความเที่ยงตรง ความละเอียด
Preliminary Hazard Regists, PHR การบันทึกเหตุอันตรายขั้นต้น
Present Value (PV) มูลค่าปัจจุบัน
Prestress Concrete Bridge สะพานคอนกรีตอัดแรง
Preventive Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน การซ่อมบำรุง
Price ราคา
Price – Cap เพดานราคา
Price List บัญชีแสดงราคาสินค้า
Pricing การตั้งราคา, การกำหนดราคา
Primary Road (Highway) ถนนสายประธาน (ทางหลวงสายประธาน)
Prime Time ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
Privatization การขยายกิจการของรัฐวิสาหกิจให้เป็นของประชาชน
Procedures of Changing the Schedule of Train Crossings การเปลี่ยนหลีก
Procedures to Use the Dispatcher’s Telephone การใช้โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ
Proceed Away from Person Giving Hand Signals เดินออกไป
Proceed Signal สัญญาณอนุญาต
Proceed Slowly เดินช้าๆ
Proceed Toward Person Giving Hand Signals เดินเข้ามา
Product ผลิตภัณฑ์
Product Positioning การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
Profit กำไร
Profit Center ศูนย์กำไร
Profit Sharing ระบบการบริหารบริษัทที่มีการตกลงแบ่งผลกำไรให้กับลูกจ้างบางระดับหรือทั้งหมด
Profitability ความสามารถในการทำกำไร
Program ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
Programmer นักเขียนโปรแกรม นักเขียนคำสั่ง
Programming การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prohibited Goods ของต้องห้าม
Promotion การส่งเสริมการตลาด
Prop – Bar คันชักตะพาบ
Propeller Shaft เพลาขับ
Propulsion Gear เฟืองขับเคลื่อน เฟืองกำลัง
Prototype ต้นแบบ
Public Address, PA การติดต่อกับสาธารณชน การสื่อสารกับสาธารณชน
Public Service Obligations (PSO) พีเอสโอ – พันธะบริการเชิงสังคม
Pulley ลูกรอก ล้อสำหรับสวมสายพาน มู่เล่
Pullman ตู้รถไฟสมัยก่อนสร้างโดย Pullman-Standard Car Company
Pulp ส่วนที่เป็นเนื้อของผลไม้ สิ่งที่บดละเอียด เยื่อ บดละเอียด
Push Rod ก้านส่ง ก้านส่งลิ้น
Push-Pull Train ขบวนรถชุดที่มีหัวรถจักรลากและดันหัวท้ายขบวน
PWI, Permanent Way Inspector นายตรวจทาง
PWM, Voltage type pulse width modulation หน่วยควบคุมไฟฟ้า, PWM

 

Q.E.D. (quod erat demonstrandum) ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์)
Q.E.F. (quod erat faciendum) ซ.ต.ส. (ซึ่งต้องสร้าง)
Qualified Person บุคคลที่มีคุณสมบัติ
Qualitative คุณภาพ
Qualitative Analysis คุณภาพวิเคราะห์
Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ
Quality คุณภาพ
Quality Control การควบคุมคุณภาพ
Quality Deterioration การเสื่อมคุณภาพ
Quality Index. Q.I. ดัชนีสภาพทาง
Quantitative ปริมาณ
Quantitative Analysis ปริมาณวิเคราะห์
Quantitative Research การวิจัยเชิงปริมาณ
Quantity ปริมาณ
Quantity of Sleeper in a Kilometer ปริมาณหมอนในหนึ่งกิโลเมตร
Quarter เสี้ยว หนึ่งในสี่
Quarter-Landing ชานฉาก
Quartering การแบ่งสี่
Quartz ควอรตซ์ แร่เขี้ยวหนุมาน หินแก้ว
Quay ทำเนียบท่าเรือ
Quay Due ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
Quench ดับ ระงับ ชุบ การชุบแข็ง จุ่มลงน้ำหรือน้ำมัน
Quenching Crack รอยแตกร้าวจากการชุบแข็ง
Quenching Machine เครื่องชุบแข็ง
Query ปริศนา
Question ปัญหาเงื่อนงำ
Questionaire แบบข้อคำถาม แบบสอบถาม
Queue คิว แถวตามลำดับก่อนหลัง
Quick Sand ทรายดูด
Quick-Setting Portland Cement ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ก่อตัวเร็ว
Quicklime ปูนดิบ
Quiz สอบทาน
Quota โควตา
Quotation ข้อกล่าวอ้าง การกล่าวอ้าง

 

R.P.M., Revolution per Minute การวัดการหมุนรอบต่อ 1 วินาที
Rack Railway รถไฟมีรางเฟืองตรงกลางราง (ใช้ในทางลาดชันมากๆ) เช่น ในสวิสเซอร์แลนด์
Radiator รังผึ้งระบายความร้อน
Radiator Fan พัดลมระบายความร้อนรังผึ้ง
Radio-Based on-Train Passenger Informaion การแจ้งข่าวสารแก่ผู้โดยสารด้วยวิทยุบนขบวนรถ
Radius of Curvature รัศมีโค้ง การกำหนดโค้งด้วยรัศมี
Rail Accessories เครื่องประกอบราง
Rail Anchors สมอยึดราง สมอกันรางเดิน
Rail Assembly ชุดประกอบราง
Rail Base ฐานราง ตีนราง
Rail Bender เครื่องดัดราง
Rail Bending, Outside Track ดัดรางด้วยเครื่องนอกทาง
Rail Buckling รางดุ้ง
Rail Bury Concrete Slab Bridge สะพานกะบะคอนกรีตฝังรางเหล็ก
Rail Creep รางเดิน รางคีบตัว
Rail Cross-Section Measurement Instrument เครื่องวัดหน้าตัดราง
Rail Cutter เครื่องตัดราง
Rail Defector Car รถตรวจสภาพทาง
Rail Defects การเสียหายของราง ความเสียหายของราง
Rail Displacing เดินราง
Rail Drilling เครื่องเจาะรูราง
Rail End Batter ปลายรางแบน
Rail Expansion Joint, REJ ต่อรางให้ขยายตัว
Rail Fastenning เครื่องยึดเหนี่ยวราง
Rail Fastenning Inspection ตรวจสอบเครื่องยึดเหนี่ยวราง
Rail Gap ช่องว่างระหว่างหัวต่อราง
Rail Girder สะพานบวบราง
Rail Grinding Machine รถเจียระไนราง
Rail Head หัวราง สันราง
Rail Height ความสูงของราง (จากฐานถึงสันราง)
Rail Jack 10 Tons แม่แรงยกรางนิจิ 10 ตัน
Rail Jack 5 Tons แม่แรงยกรางนิจิ 5 ตัน
Rail Joint Gap Adjuster เครื่องจัดหัวต่อราง
Rail Joint Lifting by Vertical Jack ยกหัวต่อรางด้วยแม่แรงทางดิ่ง
Rail Joints หัวต่อราง ต่อราง
Rail Length (standard length) ความยาวราง (ความยาวตามมาตรฐาน)
Rail Lifting รางคด
Rail Lubricator เครื่องชะโลมน้ำมันราง
Rail Lubricator Inspection ตรวจสอบหม้อน้ำมันชะโลมราง
Rail Opening ช่องเปิดน้ำ
Rail Replacing เปลี่ยนราง
Rail Sleeper Regauging & Fastening แยกและซ่อมเครื่องยึดเหนี่ยวราง
Rail Steel เหล็กราง
Rail Structure โครงสร้างราง
Rail Surface Welding เชื่อมพอกสันราง
Rail System ระบบราง ระบบรถไฟ
Rail Systems Engineering, RSE วิศวกรรมระบบราง
Rail Tongs คีมหามราง
Rail Transfer การเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นลงแม่แคร่
Rail Transport System ระบบการขนส่งทางราง
Rail Tunnel อุโมงค์รถไฟ
Rail Ware Gage เครื่องวัดรางสึก
Rail Warning Signal สัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง (ไฟวาบ 5 ดวง)
Rail Wear การสึกหรอของราง
Rail Web เอวราง
Rail-over-Road ทางรถไฟข้ามทางรถยนต์
Railbased Transit System ระบบเดินทางด้วยราง ระบบขนส่งทางราง
Railroad Crossing ถนนตัดข้ามทางรถไฟ ถนนตัดผ่านทางรถไฟ
Railroad Crossing Signal สัญญาณไฟสำหรับทางรถไฟตัดผ่าน
Railroad Maintenance การบำรุงรักษาทางรถไฟ การบำรุงทาง
Railway Civil Engineering วิศวกรรมโยธารถไฟ
Railway Engineering วิศวกรรมรถไฟ
Railway Mechanical Engineering วิศวกรรมเครื่องกลรถไฟ
Railway Operating Expense ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรถไฟ รายจ่ายการเดินรถไฟ
Railway Right of Way เขตรถไฟ เขตทางรถไฟ
Railway Station สถานีรถไฟ
Railway Technology เทคโนโลยีการรถไฟ เทคโนโลยีรถไฟ
Raised Ton Kilometers ตัน-กิโลเมตรยก
Raised Weight น้ำหนักยก
Ramp ทางขึ้นลง ทางลาด
Random Access Memory, RAM หน่วยความจำในระบบคอมพิวเตอร์
Rapid Train ขบวนรถเร็ว
Rapid Transit การเดินทางที่รวดเร็ว การขนส่งที่รวดเร็ว
Rated Horsepower กำลังม้าที่กำหนด
Re-Engineering การปรับรื้อระบบ การยกเครื่อง
Re-Inventing การประดิษฐ์คิดค้นแนวคิดในการมองปัญหา การจัดองค์กรบริหาร ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ซึ่งต่างไปจากเดิม
Reach Stacker รถรีชสแต๊กเกอร์
Read only Memory, ROM หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
Real Speed ความเร็วแท้จริงในการเดินรถ
Real Time เวลาที่บางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นจริงๆ
Real World โลกที่เป็นจริงของธุรกิจและสถานที่ทำงาน
Realignment for Widening Curve แก้แนวทางเพื่อเพิ่มรัศมีโค้ง
Ream การคว้านรูด้วยเครื่องคว้าน
Rebar โครงเคร่งเหล็ก
Receiver ผู้รับสินค้า
Recessed Bus Bays ช่องจอดรถประจำทาง
Reciprocating Motion การเคลื่อนกลับไปกลับมา
Recycling การนำเอาของที่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นของที่ใช้ได้ใหม่
Red Sign Board ป้ายแดง
Reefer ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
Reefer Container ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
Reefer Plug ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
Refinacing การกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมกว่า
Refrigerated Container ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
Refund of Fare ขอคืนเงินค่าโดยสาร
Refurbishment การบูรณะทรัพยากร
Regenerative Braking การเบรคด้วยการเปลี่ยนเจเนอเรเตอร์
Region ภูมิภาค ภาค
Regional Railway รถในภูมิภาค รถท้องถิ่น
Regular Operation การเดินรถปกติ
Regulator ตัวควบคุม เครื่องปรับตัวให้คงที่ ตัวปรับ
Reinforced Concrete Pipe Ø 50,100 CM. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 50,100 ซม.
Reinforced Concrete Slab Bridge สะพานกะบะคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinstatement/Reintate การปรับสภาพ
Relational Databased ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบมีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน
Relay Room ห้องอุปกรณ์รีเลย์
Reliability, Availability and Maintainability, RAM ความวางใจได้ ความหาใช้ได้ง่าย และความซ่อมบำรุงได้
Relief Valve ลิ้นระบาย
Reluctance ความต้านทานแม่เหล็ก
Reluctivity สภาพต้านทานแม่เหล็ก
Remark หมายเหตุ
Remedy การแก้ไข
Remote ห่างไกล ช่วงห่างไกล
Remote Control การควบคุมการเดินรถระยะไกล
Removed Sand out of Ditch ขนทรายออกจากร่องน้ำ
Removing Simple Turnout เลื่อนประแจ
Renewable Resource แหล่งทรัพยากรที่ผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้
Reorganisation การจัดองกรค์สายบังคับบัญชาใหม่
Repair & Clearing Ditch in Yard ลอกร่องน้ำในย่าน
Repair & Construction Concrete Ditch, 0.50 M. Width ทำร่องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 50 ซม.
Repair & Construction Transverse Ditch ทำรางดักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนเขา
Repair Concrete Ditch ซ่อมร่องน้ำคอนกรีต
Repair Construction Concrete Ditch, Mall ทำร่องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกาบกล้วย
Repair Level Crossing, Asphaltic or Concrete ซ่อมทางผ่านแอ๊สฟัลท์หรือคอนกรีต
Repair Level Crossing, Wood or Cart ซ่อมทางผ่านไม้หรือทางเกวียน
Repair Limit พิกัดซ่อม
Repairing the Fixed Signal การซ่อมเครื่องสัญญาณประจำที่
Repeater Signal สัญญาณตัวแทน
Replacing Bridge Sleeper เปลี่ยนหมอนสะพานมาตรฐาน
Replacing Broken Rail เปลี่ยนรางชำรุดหรือหัก
Replacing Component of Turnout เปลี่ยนชิ้นส่วนประแจ
Replacing Concrete Sleeper เปลี่ยนหมอนคอนกรีตใช้แรงงาน
Replacing Simple Turnout เปลี่ยนประแจธรรมดา
Replacing Special Bridge Sleeper เปลี่ยนหมอนสะพานพิเศษ
Replacing Turnout Sleeper เปลี่ยนหมอนประแจใช้แรงงาน
Replacing Wood Sleeper เปลี่ยนหมอนไม้ใช้แรงงาน
Replacing Worn-out Rail เปลี่ยนรางสึก
Repositioned, Repositioning กระบวนการเปลี่ยนภาพพจน์สินค้า จากมุมมองหนึ่งของผู้บริโภคไปสู่อีกมุมมองหนึ่ง เช่น ทำให้เป็นสินค้าเกรดสูงขึ้น สำหรับกลุ่มผู้บริโภคอีกระดับ
Repulsive Force แรงผลัก
Research and Development, R&D การวิจัยและการพัฒนา
Reserved Saloon รถจัดเฉพาะ
Residual Stress แรงเค้นตกค้าง
Resilient ยืดหยุ่นได้
Restricted Goods ของต้องจำกัด
Restricted Speed จำกัดความเร็ว ความเร็วจำกัด
Restriction Limit Sign ป้ายสุดเขตบังคับ
Retarder เครื่องห้ามล้อราง
Retention Toilet ห้องสุขาที่มีที่เก็บ
Retirement Equipment อุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน
Return Spring สปริงรั้งกลับ
Return Ticket ตั๋วไปกลับ
Retyring Wheel ล้อมีปลอก
Reverse ประแจท่าทางหลีก
Reverser อุปกรณ์สำหรับปล่อยให้หางปลาเสาบอกอันนอก ตกเป็นท่าห้าม
Reverser Handle คันบังคับการเปลี่ยนอาการ
Reversing Speed ความเร็วเข้าทางหลีก
Reversing Track ทางหลีก
Revolution Control Level คันบังคับการรอบหมุน
Rice Product ผลิตภัณฑ์ข้าว
Ridership ผู้โดยสาร
Riding Comfort ความสบายในการโดยสาร ความสบายในการนั่ง
Right Hand Transposition Bracket ก้านสลับลูกถ้วยขวามือ
Ring Spring Draft Gear แหนบฉุดลากแบบวงแหวน
Rise and Fall แนวทางระดับขึ้นและลง
Risk อันตราย ภัยพิบัติ
Road-over-Rail ทางรถยนต์ข้ามทางรถไฟ
Roadbed คันทาง หลังถนน
Roadbed Construction การก่อสร้างคันทาง
Roadbed Materials วัสดุทำคันทาง
Roadbed Patching ขุดดินเสริมบ่าทาง
Roadbed Patching, Acquiring ขุดดินเสริมบ่า ดินจัดหา
Roadbed Pitching, Included Material เสริมดินบ่าทางรวมจัดหาดิน
Roadbed Shoulder or Slope Pitching เสริมดินบ่าหรือลาดทาง
Roadbed Stabiliation การเสริมความมั่นคงให้กับคันทาง
Roadway Maintenance การบำรุงทาง งานบำรุงทาง
Roadway Tools and Machines เครื่องจักร เครื่องมือบำรุงทาง
Roaming Staff เจ้าหน้าที่บนขบวนรถ พนักงานเดินรถ
Robust แข็งแรงทนทาน
Rocker Arm กระเดืองกดลิ้น
Rodding for Semaphore คันชักหางปลา
Rodding Guides ปลอกเหล็กนำคันชัก
Roller Bearing หม้อเพลาตลับลูกกลิ้ง
Roller Road รถบดถนน
Rollers ลูกกลิ้ง
Rolling Resistance ความต้านทานแรงเสียดทานของล้อกับราง
Rolling Stock ล้อเลื่อน
Rolling Stock Engineering วิศวกรรมล้อเลื่อน
Rolling Stock Working Summary สรุปการทำงานของล้อเลื่อน
Roster Driver พนักงานขับรถหมุนเวียน
Rotary Motion การหมุนโดยรอบ
Roter ตัวหมุน โรเตอร์
Rough and Careless Shunting สับเปลี่ยนแรงและประมาท
Round Trip การเดินทางไปกลับ
Round Trip Ticket ตั๋วเดินทางไปกลับ
Route เส้นทางการเดินรถ
Route Cancellation การยกเลิกการเตรียมทาง
Route Indication System ระบบแสดงสถานภาพทาง
Route Lever คันเตรียมทาง
Route Setting การเตรียมทาง
Royal Day and Night Saloon รถพระที่นั่งกลางวันและบรรทม
Rubber Buffer ยางกันกระแทก
Rubber Pad แผ่นยางรอง
Ruling Grade ความลาดชันสูงสุดที่รถจักรหนึ่งคันสามารถลากจูงหน่วยลากจูงสูงสุดขึ้นลาดชันได้
Rumblestrip ทางเตือนเนินลูกระนาด
Running Against Buffer ชนแป้นปะทะปลายราง
Running Fit ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้นที่พอเพียงให้ชิ้นส่วนหนึ่งหมุนในอีกชิ้นส่วนได้โดยไม่ฝืดจนทำให้ร้อนเกินไป
Running into Wrong Track เข้าทางผิด
Running Limit พิกัดหยุดใช้
Running Over Derailers ชนไม้ครอบรางหรือเหล็กตกราง
Running Rail รางรถวิ่ง
Running Resistance ความต้านทานขณะวิ่ง
Running Room ที่พักพนักงานเดินรถ
Rural Train ขบวนรถท้องถิ่น
Rush Hour ชั่วโมงเร่งด่วน เวลาที่มีการเดินรถมาก

 

Safety Distance ระยะปลอดภัย
Sales Promotion การส่งเสริมการขาย
Salient เด่น สำคัญ สะดุดตา
Salt Wagon รถบรรทุกเกลือ
Sand ทราย
Sand Blanketing ล้างหินทุกส่วนใช้ทรายรองพื้น
Sand Blast, Sandblast พ่นขัดด้วยทราย ขัดด้วยเม็ดทราย
Sand Box ถังทราย
Sand Pile เข็มทราย
Sand Push Button ปุ่มกดโรยทราย
Sand Trap กองทรายดัก
Sand-Filled Blast Holes เติมทรายลงไปในรูที่ขยาย
satellite ดาวเทียม
Satellite Television การส่งรายการโทรทัศน์ไปให้ผู้ชมทางบ้านผ่านทางสัญญาณดาวเทียม
Scale สเกล ตะกรัน
Scanner เครื่องกวาดตรวจจับด้วยแสง (optical scanner) หรือกวาดตรวจด้วยภาพ (image scanner)
Scenario ฉาก เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป
Scoop พลั่วใหญ่
Scope ขอบข่าย
Score รอยขูดขีด
Scrap ฝังทะลาย เศษทิ้ง
Scrap Limit พิกัดเลิกใช้
Scraping การขูดผิวให้เรียบ
Screw Spike ตะปูรางสกรู ตะปูรางแบบเกลียว
Sea Waybill ใบตราส่งสินค้า
Sealing การตีตรา, การประทับตรา
Sealing Ring แหวนกันน้ำ แหวนกันซึม
Season ช่วงเวลา, ฤดูกาล
Seat บ่าหรือแท่น
Seat – Km. กิโลเมตรที่นั่ง
Seat Ticketing and Reservation System (STARS) ระบบสำรองที่นั่งและออกตั๋วโดยสารรถไฟด้วยคอมพิวเตอร์
Secondary Road ถนนสายรอง
Segmentation กระวนการวิเคราะห์ลูกค้า ต้นทุน และคู่แข่งขององกรค์ธุรกิจ
Self-Contained บริบูรณ์ในตัวเอง มีส่วนประกอบพร้อม อยู่ในตัวเอง ไม่เปิดเผย
Self-Contained Toilet ห้องสุขา-ที่เก็บไว้ไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลออกข้างนอกรถ
Self-Propelled Units รถที่มีกำลังขับเคลื่อนในตัวเอง
Seller ผู้ส่งสินค้า
Semaphore Blades ใบธง, หางปลา
Semaphore Signal สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลา
Semi – Interlocking Point ประแจเดี่ยว
Sender ผู้ส่งสินค้า
Sensivity Analysis การแสดงให้เห็นว่า ผลของแผนงานหรือโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ถ้าหากสมมุติฐานและตัวแปรผันเปลี่ยนไป
Sensivity Training เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคคลที่จะทำงานเป็นกลุ่ม
Series อนุกรม ลำดับ สิ่งที่ติดต่อกัน อันดับ ชุด รุ่น
Service Industry ธุรกิจบริการ
Service Tolerance พิกัดใช้งาน
Set Block การขอและให้ทางสะดวก
Shaft เพลาปล่อง
Shank ก้านเครื่องพ่วง
Sharp Curve โค้งแคบ
Shatter Crack การแตกเล็กๆ
Shear Connector สมอยึด
Sheet piles เขื่อนกันดิน
Shelly Rails รางกะเทาะเป็นเปลือก (เป็นแผ่น)
Shim แผ่นชิม แผ่นรอง
Shipment การขนส่งในครั้งหนึ่งๆ
Shipper (SHPR) ผู้ส่งสินค้า
Shoes จานรองสะพาน
Short-Term ระยะสั้น ระยะใกล้
Shoulder บ่าทาง ไหล่ทาง บ่าจานรองราง
Shovel พลั่ว
Shrink Fit ชิ้นส่วนที่สวมในรูที่ขนาดใหญ่กว่ารูเล็กน้อย การสวมต้องใช้ความร้อนขยายรู
Shunt Signal สัญญาณสับเปลี่ยน
Shunting การทำสับเปลี่ยน
Shunting by Coasting the Rolling Stock การสับเปลี่ยนรถโดยวิธีปล่อย
Shunting in Station Yard การสับเปลี่ยนรถในย่านสถานี
Shunting Limit Board หลักเขตสับเปลี่ยน
Shunting Limit Signal สัญญาณทางสับเปลี่ยน
Shunting Signal (color light type 1) สัญญาณทางสับเปลี่ยน (ชนิดไฟสีประเภทที่ 1)
Shunting Signal (color light type 2) สัญญาณทางสับเปลี่ยน (ชนิดไฟสีประเภทที่ 2)
Shunting Signal (color light type 3) สัญญาณทางสับเปลี่ยนผ่านเนิน (ชนิดไฟสีประเภทที่ 3)
Shuttle Train ขบวนรถไฟเดินไปกลับระยะสั้นๆ รถไฟเดินไปกลับ
Side Bearer เต้ากันโคลง
Side Frame โครงฝาข้าง
Side Open Container ตู้สินค้าเปิดข้าง
Side Platform ชานชาลาด้านข้าง ชานชาลาข้าง
Side Post เสาข้าง
Side Sheeting ฝารถ
Side Sill โครงประธานหัว
Side Slope ลาดคันทาง
Sidewalk (Pavement) บาทวิถี ทางเดินข้างทาง ทางเดินเท้าข้างทาง
Sideway Guide, AGT ระบบ AGT ที่ควบคุมบังคับด้านข้าง
Siding ทางแยกสำหรับจอดรถตามสถานีรถไฟ, ทางแยกเข้ารางตัน, ทางหลีก
Sighting Board เครื่องหมายสังเกตสัญญาณ
Signal สัญญาณ
Signal and Point Lever Position ท่า, ตำแหน่งของมือคันกลับสัญญาณหรือประแจ
Signal Cabin หอสัญญาณ
Signal Cancel การยกเลิกสัญญาณ
Signal Clear สัญญาณท่าอนุญาต
Signal Control Panel แผงควบคุมอาณัติสัญญาณ
Signal Lamp, Signal Lamp Lantern ดวงโคมสัญญาณ
Signal Lever มือคันกลับสัญญาณ
Signal Man พนักงานสัญญาณ
Signal Off สัญญาณท่าอนุญาต
Signal Post เสาสัญญาณ
Signal Tower หอสัญญาณ
Signalised Crossing ทางผ่านควบคุมด้วยไฟสัญญาณ
Signalling Equipment Failed ระบบอาณัติสัญญาณขัดข้อง
Signalling System ระบบอาณัติสัญญาณ
Simple Turnout ประแจธรรมดา
Simulate ซิมุเลต จำลอง เลียนแบบ
Simulation เทคนิคการวิจัยโดยการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ สร้างภาพจำลองของการทำงานของระบบอื่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบดังกล่าว
Simulator เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นจำลองให้ใกล้เคียงสภาพจริง ใช้ในการศึกษาและฝึกอบรม
Single Coil แหนบขดชั้นเดียว
Single Line ทางเดี่ยว
Six-Holed Bars เหล็กประกับรางหกรู
Sky Train รถไฟลอยฟ้า
Slab แผ่นพื้น
Slab Anchor สมอยึดแผ่นพื้น
Slap Track ทางวางบนพื้น ค.ส.ล.
Sleeper ไม้หมอนรถไฟ, รถนอน
Sleeper Spacing Adjustment and Tamping จัดระยะหมอนและอัดหิน
Sleeper Tamping, 8 Points อัดหินหมอน 8 จุด
Sleeper Tongs โซ่หามหมอนคอนกรีต
Sleeping Car รถนอน
Sleeping Car Attendant พนักงานรถนอน
Sleeve ปลอกเหล็กเดือย ปลอก
Sleeved Fork ปลอกงา
Sliding Fit การสวมชิ้นส่วนสองชิ้น มีช่องว่างพอเพียงให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องฝืดจนทำให้ร้อนเกินไป
Slip Form, Slipform แบบหล่อเลื่อน
Slip Switch ประแจที่เลื่อนในแนวราบ
Slip-in Bearing ปลอกที่ทำขึ้นมาพอเหมาะสามารถเลื่อนใส่เข้าไปแทนได้
Slip/Slide Control การควบคุมการลื่น/ไถล เนื่องจากการออก/หยุดรถ หรือเร่งความเร็ว/ลดความเร็ว
Slope ลาดคันทาง ไหล่ทาง
Slope Failure ลาดคันทางชำรุดเสียหาย การชำรุดเสียหายของลาด
Slope Patching ขุดดินเสริมลาด
Slope Patching, Acquiring ขุดดินเสริมลาด ดินจัดหา
Slope Stability ความมั่นคงของลาดคันทาง
Sludge ตะกอน เลน ตะกอนน้ำมัน
Sludge Drain Plug ปลั๊กระบายตะกอน
Slurry สารละลายข้น น้ำปูนข้น
Smart Card สมาร์ทการ์ด, แผ่นการ์ดพลาสติกที่ได้รับการโปรแกรมผ่านแถบแม่เหล็กให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เปิดประตูห้องแทนกุแจ จ่ายเงิน หรือถอนเงินสุดได้ ฯลฯ
Snug Fit แน่นพอเลื่อนไม่ได้
Societal Marketing การตลาดเพื่อสังคม
Socket Head Cap Screw สกรูเกลียวหัวรูหกเหลี่ยม
Soffoit ค้ำยัน-นั่งร้าน
Soften Bolster Spring สปริงชนิดแรงนุ่มนวล
Software โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่น โปรแกรมการประมวลคำ (การพิมพ์จดหมาย บทความ ฯลฯ) โปรแกรมการคำนวณ การทำบัญชี การจ้างระบบฐานข้อมูล เกมส์ ฯลฯ
Sole Plate จานรองสะพาน
Sole Plate แผ่นเหล็กรองปลายลิ้น
Solid Injection การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเข้าไปในห้องเผาไหม้
Solid Rolled Disc Wheel ล้อรีดทึบ
Solid Tire ยางชนิดหล่อตัน ยางตัน
Solid Wheel ล้อทึบ
Solvent ตัวทำละลาย
Sound Barrier Walls, Sound Partition ผนังป้องกันเสียง กำแพงป้องกันเสียง
Space Interval Method การจัดรายการวิ่งติดต่อกันของขบวนรถให้เหมาะสม
Spacing of Ties ระยะหมอน ระยะห่างของหมอน
Special Express Train ขบวนรถด่วนพิเศษ
Special Freight Train ขบวนรถพิเศษสินค้า
Special Passenger Train ขบวนรถพิเศษโดยสาร
Special Signal (Proceed Level Crossing Signal) สัญญาณพิเศษ (สัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง)
Special Signal (Proceed Level Crossing Signal) สัญญาณพิเศษ (สัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทาง)
Special Trackwork งานทางจำเพาะ เช่น ทางหลีก
Special Train ขบวนรถพิเศษ
Special Train Tariff อัตราค่าเช่าเดินขบวนรถพิเศษ
Special Van รถจัดพิเศษ
Speed Governor เครื่องควบคุมความเร็ว
Speed Indicator เครื่องบอกความเร็ว ป้ายกำหนดความเร็ว
Speed Limit พิกัดความเร็ว
Speed Limit Board ป้ายจำกัดความเร็ว
Speed Limit Sign ป้ายสุดเขตบังคับ
Speed Limit Sign Board Through Turnout ป้ายอนุญาตให้ใช้ความเร็วผ่านประแจ
Speed Reduction Sign Board ป้ายลดความเร็ว
Speed Restriction การจำกัดความเร็ว
Sperated Crossing ทางผ่านต่างระดับ
Spikes ตะปูราง
Spiral Curve โค้งต่อ โค้งก้นหอย
Splice Plate เหล็กแผ่นประกับรอยต่อ
Splice Rail รางประกบ
Spline ลิ้นสลัก
Split Switch ประแจแบบแยกประกบ
Spot Repair ซ่อมเป็นจุด
Spot Weld การเชื่อมเป็นจุด
Spray Nozzle หัวฉีดพ่น หัวฉีด
Sprayer หัวพ่นสเปร์ย
Spraying Pressure แรงดันพ่นสี
Spreader สเปรเดอร์
Spreader ตัวแผ่น้ำหนัก
Spreading การโรยเกลี่ย การปูลาด
Spring Plank กะบะแหนบ
Spring Switch ประแจติดสปริง (สามารถกลับได้เองด้วยล้อรถ)
Spring Washers แหวนสปริง
Spur Line ทางแยกเล็กๆ
Square Crossing ทางตัดฉาก ทางตัดผ่านฉาก
Squatter ผู้บุกรุก
Stabilizer รถสั่นหิน
Stabling ที่จอดรถ ที่เก็บรถ
Stain รอยเปื้อน รอยด่าง
Stainless Steel เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เหล็กกล้าใช้สนิม
Stand by Not Available ระบบเครื่องไฟฟ้าขัดข้อง
Stand by Power เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
Stand by Running ระบบไฟฟ้ากำลังจากเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ากำลังทำงาน
Stand-alone เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การปฏิบัติการด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งการสนับสนุนจากคนอื่น
Standard Gage, Standard Guage ขนาดทางมาตรฐาน (4′ 8 1/2″)
Start and Stop Push Button ปุ่มกดติดและดับเครื่องยนต์
Start of a Block Section ตอนเริ่มต้น
Start Push Button ปุ่มกดเดินเครื่อง ปุ่มกดติดเครื่องยนต์
Starter Signal สัญญาณออก
Starting Resistance ความต้านทานขณะออกรถ ความต้านทานการออกรถ
State of the Art ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิทยาการอื่นๆ ในปัจจุบัน สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
State Railway of Thailand, SRT การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.
State-Owned Railway การรถไฟของรัฐ
Station สถานี
Station at Train Crossing สถานีที่ขบวนรถรอหลีก
Station Boundary เขตสถานี
Station Information System ระบบข้อมูลข่าวสารของสถานี
Station Limit เขตสถานี
Station Limit Board หลักเขตสถานี
Station Master นายสถานี
Station Yard ย่านสถานี
Stator สเตเตอร์ (อยู่กับที่)
Steam Locomotive รถจักรไอน้ำ
Steel Slab Bridge สะพานกะบะเหล็ก
Steel-Wheel on Steel-Rail ล้อเหล็กบนรางเหล็ก
Step Lens สเต็ปเลนส์
Stevedores กลุ่มคนที่ปฏิบัติงานขนถ่ายตู้สินค้า
Stock Rail รางประคองลิ้น
Stone Pitching & Grouting, Stone Pitching with Grouting ประดับหินใหญ่ยาแนว
Stone Pitching, without Grouting ประดับหินใหญ่ไม่ยาแนว
Stop Aspect ท่าห้าม
Stop Aspect Signal, Signal On สัญญาณท่าห้าม
Stop End ไม้กั้น
Stop Level คันบังคับหยุดเครื่อง คันหยุดเครื่อง
Stop Line เส้นหยุด
Stop Pin สลักกั้น
Stop Sign Board – Black Strip ป้ายหยุดขอบดำ
Stop Sign Board – Red Strip ป้ายหยุดขอบแดง
Stop Signal สัญญาณท่าห้าม
Stop Valve ลิ้นบังคับหยุด
Stopper จุก
Stopper Pin หมุดยึด
Stopping การดับเครื่อง การหยุดเสียง
Stopping Place ที่หยุดรถ
Stopping Sight Distance ระยะมองเพื่อหยุดรถ ระยะมองเห็นที่หยุดรถได้
Storage ถังเก็บ ห้องเก็บ
Storage Energy พลังงานสะสม
Storage Phase ช่องเก็บพัก
Storage Tank ถังเก็บ
Store Keeper คนพัสดุ นตท.
Storey ชั้น
Storey Height ความสูงของชั้น
Storm Drain ท่อระบายน้ำฝน
Storm Tide น้ำหลาก
Straddle Carrier สแทรดเดิ้ล แครี่เออร์
Straddle Type รถไฟรางเดียวที่วิ่งคร่อมอยู่บนราง
Straightness ความตรง
Strain ความเครียด
Strain Energy พลังงานสะสม
Strain Profile การกระจายความเครียด
Strainer ไส้กรอง ตะแกรงกรอง ช่องผ่าน
Strait ช่องแคบ
Strategic Alliance การที่สองบริษัทหรือมากกว่าตกลงร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจบางอย่างเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ ต้องลงทุนสูงมาก หรือเพราะแต่ละบริษัทต่างมีเทคโนโลยีและความสามารถที่จะช่วยกันได้
Strategic Business Unit, SBU หน่วยธุรกิจที่ดำเนินงานเป็นอิสระจากศูนย์กลาง เป็นศูนย์หากำไรโดยตัวเอง (profit center) มุ่งหาตลาดด้วยตัวเอง เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
Strategy กลยุทธ์
Streamline รูปเพรียวลมแบบหยดน้ำ ทำให้เพรียวลม ปรับปรุงให้กระฉับกระเฉง
Street Car รถราง
Stretcher Bar เหล็กยึดลิ้นประแจทั้งสองกันปลายลิ้นกระดก
String Lining วิธีโค้งเส้นเชือก
Stringer คานรองรับราง
Strinking Casting กรอบรอบคอเครื่องพ่วง
Stripping การนำสินค้าออกจากตู้สินค้า
Stroke ระยะชัก ช่วงชัก
Strong Room ห้องที่ทำแน่นหนาแข็งแรง (ใช้เก็บของมีค่า)
Structural Gauge and Loading Gauge เขตโครงสร้างและเขตบรรทุก
Stuburban ชานเมือง
Studs สลักเกลียวฝังไม่มีหัวเกลียวทั้งสองด้าน
Stuffing การบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า
Stumec Electric Tamper Engine เครื่องยนต์อัดหินไฟฟ้าสตูแม๊ก
Sub Ballast ชั้นวัสดุรองใต้หินโรยทาง
Sub drainage การระบายน้ำใต้ดินโรยทาง รองหินโรยทาง
Subgrade ดินบนคันทาง ดินเดิม
Subsidiary Signal สัญญาณช่วง, สัญญาณปลีกย่อย
Subsoil ดินพื้นทาง ดินใต้ทาง
Substructure โครงสร้างส่วนล่าง
Subway รถไฟใต้ดิน
Suction การดูด
Supercharge ซุปเปอร์ชาร์จ ใช้สูบอากาศเพื่อเพิ่มกำลัง
Supercharger ปั๊มอัดอากาศเพิ่มความดันอากาศทำให้กำลังงานเพิ่มขึ้น เครื่องเป่าอากาศเข้าลูกสูบ
Supercomputer คอมพิวเตอร์ที่มีพลังแรงสูงมากกว่า 10 เมกะฟล็อบ (คำสั่งต่อนาที) ขึ้นไป ใช้ในการคำนวณที่ต้องใช้ความเร็วและขนาดความจำสูง
Superconductivity ลักษณะของโลหะบางอย่างในการนำกระแสไฟฟ้าโดยเกือบจะไม่มีการต้านทานเลยในเมื่อถูกทำให้เย็นถึง –273 องศา
Superconductor ตัวนำยิ่งยวด วัตถุตัวนำไฟฟ้า นำไฟฟ้าได้รวดเร็วมากจนไม่สูญเสียพลังงานเลย ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องตรวจจับแบบทันสมัยในโรงพยาบาล เสาอากาศโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
Superelevation การยกโค้ง การยกรางนอกสูงกว่ารางใน
Superstructure โครงสร้างส่วนบน
Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA การควบคุมสั่งการและแหล่งข้อมูล, SCADA
Supply Chain โซ่อุปทาน
Surface ระดับตามยาว
Surface Railway รถไฟบนพื้นดิน
Surfacing Repair, Level Crossing ซ่อมผิวถนนรถยนต์ที่ทางผ่าน
Suspened Type รถไฟรางเดียวที่แขวนอยู่กับราง
Suspension Bridge สะพานแขวน
Suspension Ring หูหิ้ว
Suspension Spring แหนบกันสะเทือน
Swing Link ข้อหิ้ว
Switch ประแจ
Switch Angle มุมประแจ
Switch Blade รางลิ้นประแจ
Switch Link ขอหิ้ว
Switch Plates จานรองรางในประแจ
Switch Point ปลายลิ้น
Switch Rail รางลิ้นประแจ
Switch Rail Surface Welding เชื่อมพอกประแจ
Switch Rod เหล็กยึดรางลิ้นประแจ
Switch Tamping Machine รถอัดหินประแจ
Switch Ties หมอนประแจ
Switches ประแจ ชุดลิ้นประแจ
Swivel Shank ลิ่มตั้ง
SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด
Synchronishing Management การบริหารจัดการที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มองเวลาว่าเป็นเรื่องยืดหยุ่นได้ ยอมรับการแทรกแซงของโลกที่เป็นจริง และคิดในแง่ของวัฎจักร การผลิตทดแทนขึ้นใหม่ของสินค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
Synchronize การกระทำให้เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น การตั้งกลไกให้มีการฉีดน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ 2 ห้อง หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน
Synergy การรวมกันที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนการผลิตได้ผลทวีคูณสูงกว่าการเอาผลผลิตหรือรายได้ขององค์กรมาบวกกันเฉยๆ
System Engineering วิศวกรรมระบบ
Systems Analysis การวิเคราะห์สถานการณ์และกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการค้าและอุตสาหกรรม การศึกษาถึงระบบและกระบวนการในองค์กรเพื่อสร้างระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือเพื่อป้องกันข้อมูลเข้าเครื่องจัรกลสมอง

 

Tachometer เครื่องวัดรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
Tackle the Problem จัดการกับปัญหา แก้ปัญหา
Take Care of Plant, Bangkok CPWI. บำรุงต้นไม้ สบท.กรุงเทพ
Takeover การที่บริษัทหนึ่งเข้าไปครอบงำกิจการของบริษัทหนึ่ง โดยการเข้าไปถือหุ้น่วนใหญ่ เช่น 51% แต่บางกรณีแค่ถือหุ้น 30% ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด สามารถมีอิทธิพลในการบริหารงานได้แล้ว
Talk Back ทางขยายเสียงผ่าน
Taller of Track Motor Car รถพ่วงรถบำรุงทางขนาดหนัก ( โรเบล )
Tally การจดบันทึกนับจำนวนตู้สินค้าและ/หรือสินค้า เพื่อความถูกต้องในการเคลื่อนย้าย
Tamper & Ballast Regulator อัดหินด้วยรถ
Tamping การอัดหินโรยทาง
Tamping Machine รถอัดหิน
Tangent Track ทางตรง
Tank Carrier Rail Wagon รถโบกี้บรรทุกรถถัง
Tank Container ตู้สินค้าสำหรับบรรจุของเหลวและของเทกอง
Tap แท็ป ขั้วต่อออก ต่อไฟออก ต่อสัญญาณออก ท่อแยก ต๊าปเกลียว
Tapered Bearing Units, TBU ชุดแบริ่งรูปกรวย
Tappet ลูกกระทุ้งลิ้น
Tare Weight น้ำหนักรถเปล่า
Target Group กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Target Market ตลาดเป้าหมาย
Tariff พิกัดอัตราศุลกากร
Tariff Structure โครงสร้างอัตราค่าภาระ (รฟ.)
Task Culture วัฒนธรรมการบริหารใช้ทีมงานเฉพาะกิจ (taskforce) ทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานมาทำงานเป็นทีม โดยไม่สนใจว่าจะมาจากแผนกใด เป็นพนักงานระดับไหน มักใช้ในธุรกิจที่ปรึกษา การโฆษณา การลงทุน การวิจัยเรื่องยา และงานที่ใช้เทคโนโลยีสูงต่างๆ
Technostress ความเครียดจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นปัญหารทางจิตใจของคนบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้
Technostructure กลุ่มคนชั้นนำในสังคมที่เป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยี คำที่ใช้มาก่อนหน้านี้คือ Technocrat ซึ่งมีความหมายกว้าง หมายถึงพวกข้าราชการ และนักวิชาชีพที่เป็นผู้บริหารผู้จัดการทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน
Telecommunication โทรคมนาคม
Telecommunication การสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร วิทยุโทรทัศน์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Telecommuting การติดต่อกันทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร วิทยุโทรทัศน์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Telecomputer คอมพิวเตอร์สื่อสาร
Teleconferencing การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์
Telegraph เครื่องโทรเลข
Telegraph Line สายโทรเลข
Telegraph Poles Falling on Line เสาโทรเลขล้มทับทาง
Telegraph Ribbon แถบโทรเลข
Telemarketing การตลาดทางไกล
Telemeter เครื่องวัดระยะ
Telephone Line สายโทรศัพท์
Telephone Set เครื่องโทรศัพท์
Teleprinter เครื่องโทรพิมพ์
Teleprinter Paper กระดาษโทรพิมพ์
Teleworker การบริหารหรือเจ้าของกิจการที่ทำงานจากบ้านโดยใช้โทรศัพท์ แฟกซ์ และคอมพิวเตอร์ติดต่อเพื่อร่วมงาน
Temporary Speed Restriction การจำกัดความเร็วชั่วคราว การเบาทาง
Terminal สถานีขนถ่าย
Terminal Block ขั้วต่อสาย
Terminating Station สถานีปลายทาง
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit ) ทีอียู, หน่วยนับตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
TGV, French High Speed Trains (Train a Grande Vitesse) รถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศส ทีจีวี
The Lever Bench Supports ขาตั้งแท่นมือคันกลับ
The Maximum Speed for a Train ความเร็วสูงสุดสำหรับขบวนรถ
The Metro รถไฟใต้ดิน (ในยุโรป)
The Tube รถไฟใต้ดิน (ในอังกฤษ)
The Underground รถไฟใต้ดิน (ในสหรัฐ)
Thermal Cracking การแตกด้วยความร้อน
Thermit Rail Welding เชื่อมเทอร์มิต
Thermostat เทอร์โมสตัด ตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวตั้งอุณหภูมิ
Third Rail รางที่สาม (ใช้ส่งกำลังไฟฟ้า)
Three Aspect Colour Light Signal สัญญาณไฟสี 3 ท่า
Three-Dimensional Traffic การเดินทางแบบสามมิติ (รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย / รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย)
Three-Way Turnout ทางหลีกสามทาง
Throttle Hand คันบังคับการเร่งรอบเครื่องยนต์
Throttle Level คันเร่งน้ำมันเครื่องยนต์
Throttle up เร่งเครื่อง
Throttle Valve ลิ้นบังคับน้ำมันในเครื่องยนต์
Through Bolt สลักเกลียวเจาะทะลุ
Through Cargo สินค้าผ่านแดน
Through Cargo สินค้าผ่านแดน
Through Plate Girder สะพานแผงขึ้น
Through Rate อัตราค่าโดยสาร/ค่าระวางตลอดเส้นทาง
Through Ticket ตั๋วผ่านเขต
Through Train ขบวนรถไฟที่เดินทางโดยสารไปได้ตลอด
Through Truss สะพานโครงขึ้น
Throw Bar คันชักประแจ
Thrust Ring แหวนรับน้ำหนัก
Ticket ตั๋ว, บัตรโดยสาร
Ticket Agent ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
Ticket Block ตั๋วทางสะดวก
Ticket Vending and Fare Adjustment Machine เครื่องขายตั๋วและปรับค่าโดยสารอัตโนมัติ
Ticket Vending Machine เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
Tidal Energy พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้กระแสคลื่นหรือกระแสน้ำไหลที่แรงพอจะใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าได้
Tie หมอนรองราง หมอนยึดราง
Tie Bar เหล็กยึดรางลิ้นทั้งสองให้เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกัน
Tie Density in one kilometer จำนวนหมอนในหนึ่งกิโลเมตร
Tie Lines จำนวนคู่สายเชื่อมโยง
Tie Plate จานรองราง
Tie Plug ลิ้นอุดรูที่หมอนไม้
Tie Spacing ระยะหมอน ระยะระหว่างหมอน
Tie Tamper บิเตอร์อัดหินไฟฟ้า
Tilting Car ล้อเลื่อนรุ่นใหม่ใช้กับรถไฟความเร็วสูง รถที่เอียงตัวได้
Timber Bridge สะพานไม้
Timber Bridges on Fire ไฟไหม้สะพาน
Timber Truck รถบรรทุกไม้คู่
Timetable กำหนดเวลาเดินรถ, ประกาศเดินรถ, ปดร.
Timimg Gears ชุดของเฟืองซึ่งขับจากเพลาข้อเหวี่ยง
Tire (US), Type ยางรถ
Toe Failure ลาดชำรุดที่ตีนลาด การพังของตีนลาด
Toggle Joint Point Lock ตะพาบประแจ
Token Block ตราทางสะดวก
Token Block Instrument เครื่องตราทางสะดวก (มีลูกตรา)
Tokenless Block Instrument เครื่องทางสะดวก (ไม่มีลูกตรา)
Tokenless Equipment เครื่องทางสะดวกสัมพันธ์กับเครื่องอาณัติสัญญาณประจำที่
Tolerance ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ส่วนคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
Ton ตัน
Ton – Kilometers ตัน-กิโลเมตร
Tongue Rail รางลิ้น
Tonnage ตัน
Tonque Stiffening เหล็กเสริมปลายลิ้น
Tooth – Rods ฟันปลา (ประแจกลสายลวด)
Top Hole Cap จุกปิดช่องตัวยกดานขัด
Top Loader รถท็อปโหลดเดอร์
Top Lock Lifter ตัวยกดานขัดชนิดปลดด้านบน
Top Pick รถท็อปพิค
Top Speed ความเร็วสูงสุด
Top-down Method (A:Bottom-up Method) วิธีก่อสร้างทางส่วนบนจากบนลงล่าง
Torgue Wrench ประแจที่มีมาตรวัดแรงบิด
Total Cost ต้นทุนรวม
Total Quality Management, TQM เทคนิคในการพัฒนาสินค้าและบริการ
Tower Cabin หอสัญญาณ
Track ทางรถไฟ
Track and Structure ทางและโครงสร้าง
Track Bolts สลักเกลียวต่อราง
Track Capacity ความจุทาง, วิสัยสามารถของทาง
Track Circuit วงจรไฟตอน
Track Circuit for Point วงจรไฟตอนประแจ
Track Classification การจัดชั้นทาง การจำแนกชั้นทาง
Track Condition สภาพทาง
Track Evaluation Car รถตรวจสภาพทาง
Track Feed Unit จุดจ่ายไฟให้วงจรไฟตอน
Track Gauge ( With elevation ) เครื่องวัดขนาดทางทันสมัย
Track Geometry เรขาคณิตของทาง ความเป็นเรขาคณิตของทาง เชิงเรขาคณิตของทาง มิติเรขาคณิตของทาง
Track Guage ขนาดทาง เครื่องวัดขนาดทาง
Track Inspection by Foot เดินตรวจทาง
Track Irregularity Index, P ดัชนีความไม่สม่ำเสมอของทาง
Track Lining คัดรางในทาง
Track Maintenance in Phahon Yothin Yard ซ่อมทางย่านพหลโยธิน
Track Material วัสดุทาง
Track Motor Car รถบำรุงทางขนาดหนัก ( โรเบล )
Track Motor Car Driver คนรถบำรุงทางตรวจการ นตท.
Track Quality Index, Q.I. ดัชนีสภาพทาง
Track Recording Car รถตรวจสภาพทาง
Track Rehabilitation การปรับปรุงทาง การฟื้นฟูสภาพทาง
Track Renewal การเปลี่ยนทางใหม่
Track Resistance ความต้านทานของทาง
Track Spike ตะปูราง ตะปูยึดราง
Track Stabilizer รถสั่นหิน
Track Stabilizer รถสั่นหิน
Track Stiffness ความแข็งตัวของทาง สตีฟเนสของทาง
Track strengthening การเสริมความมั่นคงของทาง การเสริมความแข็งแรงของทาง
Track Structure โครงสร้างทาง
Track Vacancy ทางว่าง ทางสะดวก
Trackbed พื้นทาง
Trackside Signal สัญญาณข้างทาง
Trackwork งานทาง
Traction Motor มอเตอร์ฉุดลาก
Traction Motor Blower พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ฉุดลาก
Traction Power กำลังฉุดลาก กำลังลากจูง
Tractive Effort กำลังสามารถฉุดลาก กำลังสามารถลากจูง แรงขับเคลื่อน
Tractor รถแทรคเตอร์
Traffic การเดินรถ การจราจร
Traffic Capacity ขีดความสามารถในการเดินรถ
Traffic Control District เขตควบคุมการเดินรถ
Traffic Control Operator or Dispatcher พนักงานควบคุมการเดินรถ
Traffic Control Region แขวงควบคุมการเดินรถ
Traffic Control System ระบบควบคุมการเดินรถ
Traffic Lane ช่องการจราจร
Traffic Management System, TMS ระบบจัดการเดินรถ
Traffic Needs ความต้องการเดินทาง ความจำเป็นในการเดินทาง
Traffic Rules and Regulation ข้อบังคับระเบียบการเดินรถ
Traffic Way ทางสัญจร ทางเดินรถ
Trailable Type ประแจแบบรถรีดประแจได้
Trailer หางพ่วง
Trailer Car, Tcar รถพ่วง
Trailer On Flat Car (TOFC) การขนส่งทางรถไฟร่วมกับทางถนน โดยระหว่างการขนส่งทั้งหางพ่วงและตู้สินค้าจะถูกยกขึ้นอยู่บนรถไฟด้วยกัน
Trailing Car with Driving Cab, Tc Car รถพ่วงมีห้องขับ
Trailing Car, Tcar รถพ่วง
Trailing Load น้ำหนักลากจูง
Trailing Point ประแจตาม
Train Conductor พนักงานรักษารถ
Train Control System ระบบควบคุมการเดินรถ
Train Control Telephone ระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ
Train Control Using Telecommunication Equipment Dispatcher การควบคุมการเดินรถโดยเครื่องโทรคมนาคม
Train Control Using Telecommunication Equipment Dispatcher การควบคุมการเดินรถโดยเครื่องโทรคมนาคม
Train Describer คำอธิบายเกี่ยวกับรถไฟ กิจการรถไฟ
Train Diagram ผังควบคุมการเดินรถ
Train Dispatcher พนักงานควบคุมการเดินรถ
Train Driver พนักงานขับรถ พขร.
Train Enter Section ขบวนรถเข้าสู่ตอน
Train Fare ค่าโดยสาร
Train Fee ค่าธรรมเนียมขบวนรถ
Train Guard พนักงานรักษารถ
Train Indicators เครื่องหมายประจำขบวนรถ
Train Information System, TIS ระบบข้อมูลขบวนรถไฟ
Train Kilometers กิโลเมตรขบวนรถ
Train On Line ขบวนรถอยู่ในตอน
Train Operation System ระบบการเดินขบวนรถไฟ
Train out of Section ขบวนรถออกจากตอน
Train out of Section ขบวนรถออกจากตอน
Train Resistance ความต้านทานของขบวนรถไฟ
Train Schedule กำหนดเวลาเดินรถ
Train Station สถานีรถไฟ
Train-Borne Equipment อุปกรณ์ติดตั้งในขบวนรถ
Trainset ชุดขบวนรถ ขบวนรถชุด
Tram รถราง
Tramline สายเดินรถราง เส้นทางรถราง
Tramway ทางรถราง รถราง
Transit เดินผ่านทาง กล้องรังวัดมุม
Transit Goods สินค้าผ่านแดน
Transition Curve โค้งต่อ
Transmission การส่ง
Transmission Based Signaling, TBS การอาณัติสัญญาณด้วยการส่งข้อมูล
Transmission Case ห้องส่งกำลัง
Transmission Control Device เครี่องควบคุมการส่งข้อมูล
Transmission Line สายส่ง
Transmit ส่งผ่าน
Transmitter เครื่องส่ง
Transparent โปร่งใส
Transport, Transportation การขนส่ง
Transportation Cost (MKL) ค่าลำเลียงของสายแม่กลอง
Transportation Hub ศูนย์กลางการขนส่ง
Transtrainer ทรานส์เทรนเนอร์ เครื่องมือยกที่มีประสิทธิภาพในการจัดยกตู้ขึ้น/ลง และเรียงตู้ซ้อนกันได้หลายชั้นหลายแถว ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดโดยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองในแนวเส้นตรง
Transverse Fissure รอยแยกตามขวางของหัวราง
Transverse Pitch ร่องน้ำตามขวาง คูน้ำตามขวาง
Travelling in Unauthorised Places การโดยสารในที่ที่หวงห้าม
Travelling Without Ticket การโดยสารไม่มีตั๋ว
Treble เสียงแหลม
Tree Falling on Line ต้นไม้ล้มทับทาง
Trespasser Sleeping on Line คนนอนขวางทาง
Trestle โครงเหล็กสูง หอสูง
Triple Line, Triple Track ทางสามทาง
Triple Track Line, Three-Track Line เส้นทางสามทาง
Trivial Items on Track Maintenance เบ็ดเตล็ดบำรุงทาง
Trolley รถดิพลอรี่ล้อใหญ่
Trolley ( Small Wheel ) รถดิพลอรี่ล้อเล็ก
Trolley Bus รถประจำทางไฟฟ้า
Trolley Car รถราง
Trolley Motor รถยนต์ราง
Trouble Shooting การหาสาเหตุการเสียหรือการชำรุดของเครื่องจักรกลโดยการสังเกตและการทดสอบ
Truck โครงเหล็กมีล้อ (เป็นส่วนของโบกี้รถไฟ) ปกติมี 4 ล้อ (2 เพลา)
Truck ( 10 Wheel ) รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ
Truck ( 6 Wheel ) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
Trunk Line เส้นทางสายใหญ่ เส้นทางสายหลัก
Truss ค้ำยัน
Tube จุ๊บ หลอด ท่อ
Tube Station สถานีรถใต้ดิน (ในลอนดอน)
Tubeless Pneumatic tires ยางสูบลมไม่มียางใน
Tune up การปรับแต่ง
Tunnel อุโมงค์
Turbine กังหัน
Turbo Charger, Turbocharger อุปกรณ์อัดอากาศเข้ากระบอกสูบ
Turbo, Turbocharged เครื่องยนต์ที่ให้พลังแรงสูบเทอร์โบ
Turbocharger Wheel ล้อกังหันอากาศ
Turbulence การไหลของของไหลอย่างไม่เป็นระเบียบหรือปั่นป่วน
Turn Round Time รอบหมุนเวียน
Turn Round Time รอบหมุนเวียน
Turnaround รอบหมุนเวียน
Turnkey Project งานสาธารณะหรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีบริษัทผู้รับผิดชอบทุกอย่างเพียงบริษัทเดียว
Turnkey System การส่งมอบเทคโนโลยีหรือโรงงานแบบสำเร็จรูป ทำทุกอย่างให้พร้อม เมื่อลูกค้าซื้ไปก็สามารถใช้งานได้ทันที เปรียบได้กับการไขกุญแจก็ทำงานได้เลย ในทางคอมพิวเตอร์คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบ ผลิต ตรวจสอบโดยผู้ผลิต และตรวจสอบโดยสารผู้ขายปลีกอย่างดี ลูกค้าพร้อมจะใช้งานทันที
Turnout ทางหลีก
Turnout Production & Repair ผลิตและซ่อมประแจ
Turnout Speed ความเร็วเข้าทางหลีก
Turnround จุดเปลี่ยน จุดพลิกผัน แนวโน้มที่การเปลี่ยนไปจากเดิมแบบพลิกผัน เช่น ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวทางธุรกิจ บริษัทที่ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์รุนแรงและการขาดทุน
Twist ผลต่างของระดับตามขวางระหว่างจุด 2 จุดที่ห่างกัน 5 เมตร
Two Aspect Color Light Signal สัญญาณไฟสีระบบ 2 ท่า
Two-Block, Twin-Block Sleeper หมอนคอนกรีตแบบทูว์บล๊อก RS-Type
Tyre (AmE:Tire) ยางรถยนต์

 

Ultrasonic Rail Flaw Detector เครื่องตรวจรางร้าวอัลตร้าโซนิค
Unbalanced Superelevation การยกโค้งที่ไม่สมดุล
Unclaimed Luggage สัมภาระที่ไม่มีเจ้าของ
Uncoupled ตัดรถพ่วงออกจากขบวน
Uncoupled Signal สัญญาณหางปลาชนิด 1 หาง
Uncoupling Lever (Bottom) คันปลดขอพ่วงชนิดปลดด้านล่าง
Uncoupling Lever (Top) คันปลดขอพ่วงชนิดปลดด้านบน
Uncoupling Rod Bracket สำนักรับคันปลดขอพ่วง
Under Frame โครงประธานรถ
Under Pass ทางตัดผ่านต่างระดับลอดใต้ทางรถไฟ
Underfloor Wheel Lathe เครื่องกลึงล้อใต้พื้นรถ เครื่องกลึงล้อใต้ท้องรถ
Underground รถไฟใต้ดิน (ในสหรัฐ)
Unit Train ขบวนรถสินค้าเหมาขบวน
Unloading Garbage From L.S. ขนขยะลงจากตู้ ขต.
Unmanned Crossing เครื่องกั้นถนนชนิดไม่มีพนักงานกั้นถนน
Unpaid Area พื้นที่ที่ยังไม่ชำระเงิน
Unstuffing การนำสินค้าออกจากตู้สินค้า
Up – Line ทางด้านขบวนรถขึ้น
Up End Intruder ตู้อุปกรณ์ด้านขบวนรถขึ้นถูกเปิด
Up End Signal Lamp Failure สัญญาณประจำที่ด้านขบวนรถขึ้นขัดข้อง
Up Train ขบวนรถขาขึ้น
Upgrade, Concrete Sleeper Track ปรับปรุงทางหมอนคอนกรีต
Upgrade, Wood Sleeper Track ปรับปรุงทางหมอนไม้
Upholstery เบาะ วัสดุนุ่มๆที่หุ้มที่นั่ง
Upper Chord คอร์ดริม
Upper Flange ปีกบน
Upper Lateral Bracing แกงแนงราบบน
Upper Rail (High Rail) รางที่สูงกว่า (ทางโค้ง รางนอกสูงกว่ารางใน)
Urban ชุมชนในเมือง แบบเมือง ในเมือง
Urban Districts ย่านชุมชน
Urban Transit การเดินทางในเมือง
Urban Transportation การเดินทางในเมือง
Used Rail, 50 LB รางเก่า 50 ปอนด์
User-Friendly เป็นมิตรกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มราออกแบบให้ผู้ใช้ได้ใช้ได้สะดวก ง่ายดาย
Utility Spur ทางแยกเพื่อใช้งาน (เป็นทางแยกเล็กๆ เช่น ทางขนหิน ขนวัสดุ ฯลฯ)

 

Vacuum ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ สุญญากาศ
Vacuum Brake System ระบบห้ามล้อสูญญากาศ
Vacuum Gauge มาตรวัดความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
Vacuum Pump เครื่องไล่ลมดูด
Valve Clearance ช่องว่างระหว่างปลายก้านลิ้นกับกระเดืองกดลิ้น
Valve Grinding การบดหรือขัดให้หน้าลิ้นกับบ่าลิ้นเข้ากันได้สนิท บางครั้งเรียกว่า Valve Lapping
Valve Stem Guide ปลอกก้านลิ้น
Valve-In-Head-Engine เครื่องยนต์ที่จัดวางลิ้นอยู่ด้านบนในฝาสูบ มีความหมายเดียวกันกับ Overhead Valve Engine
Vanning การบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า
Variable Cost ต้นทุนผันแปร
Variable Voltage and Variable Frequency Control, VVVF มอเตอร์รุ่นใหม่มีความเร็วสูงสามารถปรับ Voltage และ Frequency ได้เองตามความเร็ว
Vehicle Fees ค่ายานพาหนะผ่านท่า
Ventilated Container ตู้สินค้าชนิดมีพัดลมระบายอากาศ
Venture Capital (Capitalism) การลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่ท้าทายและค่อนข้างเสี่ยง นักลงทุนประเภทนี้เรียกว่า Venture Capitalist การที่เจ้าของกิจการหรือเจ้าของทุนมอหมายให้ผู้อื่นลงทุนแทนทั้งเรื่องการดำเนินการบริหาร การจัดหาทุน ฯลฯ
Venue สถานที่เกิดเหตุ สถานที่ประชุมกัน ที่พบปะกัน
Vertical Curve โค้งมุมตั้ง
Vertical Hydraulic Jack แม่แรงยกรางทางดิ่ง ( ไฮดรอลิก )
Vertical Member เมมเบอร์ตั้งดิ่ง
Vertical Oil Damper อุปกรณ์บรรเทาการสั่นสะเทือนแบบแนวดิ่ง
Vertical play การเคลื่อนตัวขึ้นลง การเขยิบตัวขึ้นลง
Vertical Split Head หัวรางแตกแยกในแนวดิ่ง
Vessel เรือ
Viaduct สะพานยาวและสูงข้ามหุบเขา
Viaduct Bridge สะพานหอ
Vibration Damper เครื่องมือหรืออุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนบิดไปบิดมาของเพลาข้อเหวี่ยง อาจเรียกว่า Harmonic Balancer
Video Cassette Recorder, VCR เครื่องบันทึกและเล่นวีดีโอภาพ
Video Conference การประชุมทางไกลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมในการสื่อสาร ทำให้ผู้ประชุมที่อยู่ต่างที่กันสามารถประชุมร่วมกันได้ โดยเห็นหน้ากันทางจอโทรทัศน์และโต้ตอบกันได้เหมือนประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน
Videotext ระบบการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางจอโทรทัศน์ไปยังผู้รับทางบ้าน
Vigilance การเฝ้า เฝ้าระวัง
VIP. Ticket บัตรโดยสารวีไอพี
Virtal Reality, VR ความจริงเสมือน การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่มีความเร็วสูงและโปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อสร้างโลกที่เหมือนจริง
Visaul and Acoustic Alarm สัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง
Vision จินตภาพ จินตนาการ วิสัยทัศน์
Visiotor Center ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งอาจมีที่ขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวด้วย
Visit Thailand Rail Pass บัตรโดยสารวิสิตไทยแลนด์เรลพาส
Voice Recognition โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้คอมพิวเตอร์สนองตอบการใช้เสียงออกคำสั่งผู้ใช้ได้ เช่น การให้จดข้อความเหมือนการสั่งงานเลขานุการ
Volume of Passenger Transportation ปริมาณการเดินทางโดยสาร
Voyage เที่ยวของเรือ
Vulnerable อ่อนแอ ไม่คงทน

 

Wagon รถสินค้า, รถพ่วง
Wagon Kilometers กิโลเมตรรถสินค้า
Waist Sill โครงฝาด้านข้าง
Walky Talky เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ซึ่งนำติดตัวไปได้, วิทยุมือถือ
WAN, Wide Area Network ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกันผ่านตัวประมวลผลกลางเช่น มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมได้ในอาณาบริเวณที่กว้างกว่าระบบ LAN, Local Area Network คือ ติดต่อระหว่างบริษัทหรือระหว่างองค์กรที่อยู่คนละแห่งโดยผ่านเครือข่ายโทรทัศน์
Warehouse คลังสินค้า
Warehouse Goods สินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า
Warner Semaphore Signal สัญญาณเตือนชนิดหางปลา
Warner Signal สัญญาณเตือน
Warning Sign Board with Speed Indication ป้ายเตือนระบุความเร็ว
Warning Signal สัญญาณเตือน
Warning Silence ปุ่มห้ามเสียงสัญญาณเตือน
Warning Triangle Sign Board ป้ายเตือนสามเหลี่ยม
Watchman, Pumping Water Station ยามเฝ้าโรงสูบน้ำ
Water Pocket หลุมน้ำ หลุมในคันทางที่มีน้ำอยู่
Water Proof Membrane วัสดุกันซึม
Wave Power การวิจัยทดลองใช้พลังคลื่นมหาสมุทรผลิตพลังไฟฟ้า
Wear and Tear การเสียหายจากการใช้ การสึกหรอ ค่าสึกหรอ
Wear Plate แผ่นเหล็กกันสึก
Web เอวราง
Web Plate แผ่นเหล็กเอว
Weed Clearing in Yard ปราบวัชพืชในย่าน
Weed Clearing, Chemical ปราบวัชพืชด้วยน้ำยาเคมี
Weed Clearing, Chemical (Plant Clearing) ปราบวัชพืชด้วยน้ำยาเคมีกำจัดซาก
Weed Clearing, Roadbed Shoulder ปราบวัชพืชบ่าทาง
Weed Clearing, under Cable ปราบวัชพืชใต้สายสัญญาณ
Weed Grubbing ถากหญ้าตีนหิน
Weight Bridge Calibrating Wagon รถทดสอบน้ำหนักเครื่องชั่งรถ
Welded Joint ต่อรางแบบเชื่อมติด
Welded Rail รางเชื่อม
Wheek Set ชุดล้อพร้อมเพลา
Wheel ล้อ
Wheel and Axle ล้อพร้อมเพลา
Wheel Arrangement การจัดวางล้อ
Wheel Base ระยะช่วงล้อ (ล้อหน้า-ล้อหลัง)
Wheel Boss ดุมล้อ
Wheel Burned Rail รางเสียหายเนื่องจากล้อดิ้น
Wheel Disc (Center) แว่นล้อ
Wheel Flange บังใบล้อ, ครีบล้อ
Wheel flange lubricator เครื่องหล่อลื่นบังใบล้อ
Wheel Lathe เครื่องกลึงล้อ
Wheel Seat ฐานรับล้อ
Wheel Slip Equipment อุปกรณ์ป้องกันล้อดิ้น
Wheel Stop ห้ามล้อราง
Wheel Tread พื้นล้อ
Wheel Tyre ปลอกล้อ
Whistle Sign Board for Level Crossings ป้ายหวีดรถจักรสำหรับถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ
Widening Curve แก้แนวทางรัศมีโค้งแคบ
Wind Resistance ความต้านทานแรงลม
Wind Screen กระจกหน้ารถ
Wind Screen Wiper เครื่องปัดน้ำฝน
Wind Tunnel อุโมงค์ลม
Windows, MS Windows ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ผลิตโดยบริษัท ไมโครซอฟต์
Windscreen, windshield กระจกหน้ารถ
Wing Rail รางปีก
Wire Conduits ท่อร้อยสาย ท่อเดินสายไฟ
Wood Pile 6” 6.00 M เสาเข็มไม้ 6” 6.00 ม.
Wood Piling 4” 4.00 M ตอกเข็มไม้ 4” 4.00 ม.
Wood Sleeper Replacing เปลี่ยนหมอนไม้
Word Perfect โปรแกรมประมวลคำโปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเขียน นักวิชาการ ที่ใช้เขียนงานที่เป็นภาษาอังกฤษ
Word Processing การประมวล ระบบการพิมพ์ จัดเก็บ ตรวจแก้ไข และเรียกข้อความบนคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ได้ โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Word Processor
Word Wide Web, The Web ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมโยงแบบ Hypertext ด้วยการใช้ตัวชี้ตำแหน่งไปที่ข้อความที่เน้นบนจอคอมพิวเตอร์แล้วกดคลิก ผู้ใช้สาารถกระโดดจากแฟ้มหนึ่งไปอีกแฟ้มหนึ่งได้โดยไม่เสียเวลา
Work Force กำลังงาน แรงงาน
Work Train รถงาน
Workflow Processing การประมวลผลกระแสงาน เทคโนโลยีที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม เพิ่มเติม ส่งต่อ และติดตามความก้าวหน้าของงานเอกสารในสำนักงานว่าดำเนินงานไปถึงไหน อย่างไร
Working Timetable ประกาศเดินรถ, ปดร.
Workshop โรงซ่อม โรงงาน
Workstation เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แบเบนเฟรมหรือระบบเครือข่าย สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน ทำงานได้เร็ว และภาพกราฟฟิกที่คุณภาพสูง
Wrongly Set and Split Points ประแจผิดและผ่าประแจ

 

Xerography เทคนิคการถ่ายซ้ำเอกสารโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการศึกษาสะดวกขึ้นมาก ปัจจุบันมีเครื่องถ่ายภาพสีได้ด้วย

 

Yard ลานกว้าง ย่านสถานี
Yard Clearing ทำความสะอาดย่าน
Yield Point จุดคลาก
Yield Sign ป้ายให้ทาง
Yield Strength กำลังคลาก กำลังที่จุดคลาก
Yield Stress หน่วยแรงคลาก
Yoke โย้ก แอก โครงแอก
Yoke Sleeve ปลอกรับน้ำหนัก
Yoke Stopper ที่ยันรังเครื่องฉุดลาก

 

Z-Score ค่ามาตรฐาน
Zebra Crossing ทางข้ามแบบทางม้าลาย ทางม้าลาย
Zenith จุดดิ่งบน
Zenith Angle มุมดิ่ง
Zenith Camera กล้องถ่ายรูปแนวดิ่ง
Zenith Distance ระยะดิ่ง
Zenith Sector เครื่องวัดมุมดิ่ง
Zenith Telescope กล้องโทรทัศน์แนวดิ่ง
Zero ศูนย์

Share